Династија Немањића

Можете ли да именујете све владаре из ове династије?
Quiz by valdo94
Rate:
Last updated: September 13, 2020
First submittedMay 12, 2020
Times taken688
Average score80,0%
Report this quizReport
4:00
ваш одговор укуцајте овде
0
 / 10 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Титула
Владавина
Име
Велики Жупан
1165/66-1196
Стефан Немања
1196-1202, 1204-1217
Стефан Првовенчани
Краљ
1217-1227
1227-1233/34
Стефан Радослав
1233/34-1241/42
Стефан Владислав
1241/42-1276
Стефан Урош I
1276-1282
Стефан Драгутин
1282-1321
Стефан Милутин
1321-1331
Стефан Дечански
1331-1346
Стефан Душан
Цар
1346-1355
1355-1371
Стефан Урош V Нејаки
No comments yet