Engelsk ordlegging 2

Oversett til engelsk
Quiz by profnick
Rate:
Last updated: November 2, 2020
First submittedNovember 1, 2020
Times taken13
Report this quizReport
8:00
Enter answer here
0
 / 21 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
Generelt
In general
Spesifikt
Specifically
Selvfølgelig
Of course
Forresten
By the way
Dessuten
Besides
Uansett ...
No matter
Selv om
Even if / Even though
Hvis ikke
Unless
I tillegg til
In addition to
Bortsett fra / Med unntak av
Except for / With the exception of
For å kunne
In order to
Være i stand til å
Be able to
I det hele tatt
At all
I motsetning til
As opposed to
Når det gjelder
When it comes to / In terms of
Ironisk nok
Ironically
Noen andre / Noe annet
Someone else / Something else
Hva enn
Whatever
Hvor enn
Wherever
Hvem enn
Whoever
Når enn
Whenever
No comments yet