Take another quiz >

Filosofer fra antikken

Enter an answer into the box
Give Up?
Enter answer here
0 / 16 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored /16 = %.
This beats or equals % of test takers
The average score is
Your high score is
Your best time is remaining
Points
You have earned / 5 points for this quiz
This quiz is not eligible for points
Next Level
/
Keep scrolling down for answers and more stats ...
×
Help

Enter answers in the area marked "Enter answer here".

You can enter any answer, at any time - they don't have to be in order

Punctuation and capitalization don't matter on JetPunk.

Hint
Answer
Den første naturfilosofen, som mente vann var grunnlaget for alt som finnes
Filosofen opptatt av matematisk mystisisme, at tallene er grunnlaget for alt
Den første deisten, som ikke trodde på de greske gudene slik de ble fremstilt
Kjent for å ha brukt begrepet logos om et kosmisk prinsipp (som det Absolutte), og ha sagt at alt endres
Den første agnostikeren, som sa at man ikke kan vite om gudene finnes
Kjent for atomisme, den gang en materialistisk filosofi om at alt består av atomer
Kjent for sin metode for å vekke innsikt hos folk, til han ble henrettet for ateisme; skrev aldri noen bøker selv
Kjent for sin metafysikk om ideenes verden (og hulelignelsen), og sin politiske filosofi (i boken Staten) om at filosofer bør styre samfunnet
Blitt kalt logikkens far og den første vitenskapsmannen, filosoferte over logikk, retorikk, etikk (dygdsetikk), politikk, fysikk, metafysikk, biologi og poesi
Hint
Answer
Atomist, materialist og hedonist som ikke trodde på noe liv etter døden
Grunnla stoisismen, en filosofi/religion som vektla dyder og tro på logos
Grunnla nyplatonismen, en filosofi/religion som vektla tro på det Ene, inspirert av Platons metafysikk
Den store kinesiske filosofen som fremmet rolleetikk med respekt for autoritetspersoner, og moralsk adferd og korrekt ritual i forfedredyrkingen
Den mytiske kinesiske filosofen som skal ha grunnlagt daoismen, om å handle i balanse med naturen og Dao (veien)
Den buddhistiske filosofen som sa at alt er tomhet og kan ikke eksistere evig (eller ikke egentlig eksisterer i det hele tatt)
Hindu-filosofen i tidlig middelalder som fremmet frelse gjennom kunnskap om monisme, at atman og Brahman (sjelen og det Absolutte) er ett
Answer Stats
Hint
Answer
% Correct
Your %
No comments yet.
×
Congrats!
You have reached a new level
To save this level, you'll have to
create an account
×
Congrats!
You have earned a new badge
To save this badge, you'll have to
create an account