Historie og filosofi 2 - Tenkerne

Quiz instructions
Quiz by profnick
Rate:
Last updated: September 6, 2019
First submittedAugust 1, 2019
Times taken11
Report this quizReport
8:00
Enter answer here
0
 / 56 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
Empirismens far, vitenskapsfilosof fra 1600s
Francis Bacon
Den moderne filosofiens far, rasjonalisme, logisk deduksjon, "Meditasjoner"
René Descartes
Liberalismens far, levde på 1600s
John Locke
Britisk empirist som sa at selv kausalitet ikke kan bevises
David Hume
Maktfordelingsprinsippet
Montesquieu
Ytringsfrihet og religionsfrihet
Voltaire
Folkesuverenitetsprinsippet, "Samfunnskontrakten"
Rousseau
Skrev den amerikanske uavhengighetserklæringen
Thomas Jefferson
Klassisk økonomi, "The Wealth of Nations", økonomisk liberalisme
Adam Smith
Transcendental idealisme, "Kritikk av den rene fornuft"
Immanuel Kant
Konservatismens far, kritiserte den franske revolusjonen
Edmund Burke
Liberaler fra den amerikanske revolusjonen, forsvarte fr. rev., "Rights of Man"
Thomas Paine
Liberalisme og feminisme, "A Vindication of the Rights of Woman"
Mary Wollstonecraft
Utilitarisme (konsekvensetikk) og en av de første dyrevernsforkjemperne
Jeremy Bentham
Klassisk økonomi, komparative fortrinn i verdenshandel
David Ricardo
Nasjonalromantikk, folkeånden, etnisk nasjonalisme
Johann Gottfried Herder
Dialektikk, fornuften som en verdensånd driver historien fremover (absolutt idealisme)
Hegel
Tysk historieprofessor, historiefaget, kildekritikk
Leopold von Ranke
Sosialisme, historisk materialisme, klassekamp, "Det kommunistiske manifest"
Karl Marx
Industri-eier og sosialist og medforfatter av "Det kommunistiske manifest"
Friedrich Engels
Eksistensialisme, "Enten-Eller", "Begrepet Angst", kristen humanisme
Søren Kierkegaard
Positivisme (naturlover i sosiologi, deterministisk), menneskehetens religion
Auguste Comte
Evolusjonsteorien, "On the Origin of Species"
Charles Darwin
Anarkisme, en av de første kollektivistiske anarkistene, russer
Mikhail Bakunin
Sosialliberalisme, feminisme, utilitarisme, "On Liberty", positivt frihetsbegrep
John Stuart Mill
Eksistensialisme, "Slik talte Zarathustra", Gud er død, overmennesket
Friedrich Nietzsche
Sosialdarwinisme, liberalist
Herbert Spencer
Hermeneutikk (tolkningslære/-metode), historie er en åndsvitenskap
Wilhelm Dilthey
Psykologi, psykoanalyse og det ubevisste
Sigmund Freud
Hint
Answer
En av sosiologiens grunnleggere, "Selvmord"
Emile Durkheim
Moderne arkitektur, formen følger funksjonen
Louis Sullivan
Sosialdemokrati, revisjonistisk marxisme, til sosialisme gjennom reformer
Eduard Bernstein
Antipositivistisk sosiologi, "Den protestantiske etikk og kapitalismens ånd"
Max Weber
Kommunisme, bolsjevisme, den russiske revolusjonen, Sovjetunionen
Vladimir Lenin
Anarkisme, ble deportert fra USA til Sovjet-Russland og avsverget vold der
Emma Goldman
Venstre-kommunisme, kritisk til både reformisme og Lenin, myrdet i 1919
Rosa Luxemburg
Eksistensialisme og fenomenologi, "Væren og tid", dasein (der-væren)
Martin Heidegger
Økonomen som fremmet den aktive stat under den store depresjonen
John Maynard Keynes
Vitenskapsfilosofi, falsifisering (motsatte av positivismens verifisering)
Karl Popper
Eksistensialisme, ateist og marxist, "Væren og intet", dømt til frihet
Jean-Paul Sartre
Eksistensialisme og feminisme, "Det annet kjønn"
Simone de Beauvoir
Kritisk teori og Frankfurtskolen, medforfatter av "Opplysningens dialektikk"
Max Horkheimer
Kritisk teori og Frankfurtskolen, medforfatter av "Opplysningens dialektikk"
Theodor Adorno
Filosof som skrev "The Origins of Totalitarianism" om fascisme og kommunisme
Hannah Arendt
Hermeneutikk, "Sannhet og metode", horisontsammensmeltning
Hans-Georg Gadamer
Miljøbevegelsen, "Silent Spring" mot insektmiddelet DDT
Rachel Carson
Medievitenskap, mediet er budskapet, den globale landsbyen
Marshall McLuhan
Feminismens andre bølge, "The Feminine Mystique" mot husmorrollen
Betty Friedan
Fransk post-strukturalist, kjent for kritisk historie av moderniteten
Michel Foucault
Vitenskapsfilosofi, "The Structure of Scientific Revolutions", paradigmeskifter
Thomas Kuhn
Økonom fra Chicago-skolen, nyliberalisme, for passiv nattvekterstat
Milton Friedman
Gaia-teorien, jorda som selvregulerende system, uavhengig vitenskapsmann
James Lovelock
Dypøkologi, miljøvernsfilosof fra Norge
Arne Næss
Filosof for dyrevern, "Animal Liberation", mot jakt og slakting
Peter Singer
Postmodernisme, skrev "Den postmoderne tilstand"
Jean-Francois Lyotard
Feminismens tredje bølge, "Gender Trouble", identitet og interseksjonalitet
Judith Butler
No comments yet