Islam og den islamske verden - Fakta og begreper

Enter an answer into the box
Quiz by profnick
Rate:
Last updated: December 31, 2019
First submittedSeptember 23, 2016
Times taken366
Report this quizReport
20:00
Enter answer here
0
 / 61 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
Grunnleggeren og den siste profeten av islam
Muhammad
Den hellige boken i islam
Koranen
Det arabiske ordet for Gud (også Guds navn)
Allah
Det man kaller kapitlene i Koranen
Sure
De to helligste byene i islam, fødebyen til Muhammad og byen han flyktet til
Mekka og Medina
Den nevnte flukten som markerer starten på islamsk tidsregning i 622
Hijra
Muhammads nære fetter og svigersønn, svært viktig i shia-islam
Ali
Muhammads datter og gift med hans fetter, svært viktig i shia-islam
Fatima
Hjørnesteinene i religiøs praksis som muslimer må overholde
De fem søylene
Det muslimer må tro på
De seks trosartiklene
Det arabiske navnet på engelen Gabriel
Jibril
Den største retningen innenfor islam, med 1.4 milliarder tilhengere
Sunni
Den nest største retningen innenfor islam, med 200 millioner tilhengere
Shia
Islamsk mystikk
Sufisme
En nyere retning innenfor islam, grunnlagt av Mirza Ghulam Ahmad i India (har kanskje 20 millioner tilhengere)
Ahmadiyya/Ahmadi
En gammel, men veldig liten retning innenfor islam (finnes kun i Oman)
Ibadi
Den lukkede religiøse gruppen blant visse arabere i Syria og Libanon, med en religion som vokste ut av islam i middelalderen
Drusere
Tittelen til den politiske lederen av sunni-islam etter Muhammads død
Kalif
Tittelen til ordinære bønneledere i sunni-islam, men kun visse av etterkommerne til Muhammad og Ali i shia-islam
Imam
Den vanligste undersekten i shia-islam (oppkalt etter antallet imamer de tror på)
Tolver
Det man kaller hendelsen da Muhammad skal ha blitt flydd til Jerusalem, og deretter steget til himmelen for å møte Gud
Nattreisen (himmelreisen)
De messianske figurene som skal dukke opp i endetiden før dommedag, ifølge islamsk eskatologi (lære om endetiden)
Mahdi og Jesus
Det jøder og kristne blir kalt i Koranen
Bokens folk
De arabiske (og dermed islamske) navnene for paradiset og helvete
Jannah og Jahannam
Arabisk for trosbekjennelsen
Shahada
Fullfør trosbekjennelsen: Det er ingen gud utenom Allah
Og Muhammad er hans profet
Den niende måneden i den islamske kalenderen, når man skal faste
Ramadan
Det islamske bønneritualet som gjennomføres fem ganger daglig i retning mot Kaba i Mekka
Salah (noen ganger stavet Salat)
Et islamsk gudshus
Moské (eller Masjid)
Tårnet som en bønneroper kaller til bønn fra
Minaret
Den obligatoriske veldedighetsskatten på 2,5 %
Zakat (noen ganger stavet Zakah)
Fasten under Ramadan
Sawm
Avslutningsfesten på fasten under Ramadan
Id al-fitr (lille id)
Pilegrimsreisen til Mekka
Hajj
Avslutningsfesten på pilegrimsreisen til Mekka (om man dro eller ikke), som skal minnes Abrahams lydighet til Gud
Id al-adha (store id)
Det universelle muslimske fellesskapet
Ummah
Den første kalifen etter Muhammads død
Abu Bakr
Den kube-formede bygningen i Mekka, den helligste bygningen i islam
Kaba
Den åttekantede bygningen som er en muslimsk helligdom bygd på den gamle tempelhøyden i Jerusalem
Klippedomen
En individuell fortelling om noe Profeten sa eller gjorde (som det finnes tusenvis av)
Hadith
Guds lov (islamsk juss i parentes)
Sharia (Fiqh)
Den islamske strafferetten
Hudud
De islamske lærde som gruppe
Ulama
Tittelen som mange rettslærde bruker
Mufti
En uttalelse i et lovspørsmål, gjort av en rettslærd etter sin tolkning
Fatwa
Tolkning, som kun rettslærde har rett til å gjøre
Ijtihad
Fellesbetegnelse på den normative arven eller tradisjonen etter Muhammad, basert på hva han sa og gjorde (som ordet sunni kommer fra), gjenfortalt i hadither
Sunnah
De to største hadith-samlingene i sunni-islam (oppkalt etter personene som samlet dem)
Sahih Bukhari og Sahih Muslim
Arabisk for tillatt og forbudt
Halal og Haram
Lovskolene i islam som rettslærde tilhører (dvs. ordet for lovskole, ikke de ulike skolene)
Madhhab
Den eneste islamistiske staten, etter revolusjonen der i 1979
Iran
Det eneveldige kongedømmet som praktiserer en puritansk islam
Saudi-Arabia
Ordet som moderne fundamentalistiske sunni-muslimer bruker om seg selv
Salafi
Navnet som vestlige ofte bruker om den strenge praktiseringen av islam i Saudi-Arabia, oppkalt etter 1700-tallsmannen Ibn Abd al-Wahhab
Wahhabi
Den første islamistiske organisasjonen, grunnlagt av Hassan al-Banna i Egypt, 1928
Det muslimske brorskap
Tittelen til de høyest utdannede lærde i shia-islam
Ayatollah
Lederen av den iranske revolusjonen i 1979 som fjernet sjahen (keiseren)
Khomeini
Nytolking av islam som passer med moderne tid, og som fremmer toleranse
Islamsk modernisme
Det man i moderne tid kaller politisk islam, ønsket om å la staten styres etter islamske verdier og lover
Islamisme
Ord som betyr anstrengelse i forsvar av troen, også brukt for hellig krig av islamske terrorister
Jihad
Den vestlige betegnelsen på islamsk terrorisme
Jihadisme
No comments yet