Take another quiz >

Nazi-lederne i Tyskland

Enter an answer into the box
Give Up?
Enter answer here
0 / 17 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored /17 = %.
This beats or equals % of test takers
The average score is
Your high score is
Your best time is remaining
Points
You have earned / 5 points for this quiz
This quiz is not eligible for points
Next Level
/
Keep scrolling down for answers and more stats ...
×
Help

Enter answers in the area marked "Enter answer here".

You can enter any answer, at any time - they don't have to be in order

Punctuation and capitalization don't matter on JetPunk.

Hint
Answer
Den tidligere korporalen som ble Reichskanzler i 1933 og i tillegg Reichspresident i 1934, men brukte i stedet tittelen Der Führer [begikk selvmord i 1945]
Lederen av SS, og alt av politi og sikkerhet, inkl. Gestapo (hadde tittelen Reichsführer-SS) [begikk selvmord i 1945]
Lederen av flyvåpenet Luftwaffe, den egentlige nestleder etter Hitler, og leder av økonomien (hadde den høyeste militære tittelen Reichsmarschall) [begikk selvmord etter han ble dømt til døden i 1946]
Propaganda-ministeren som styrte massemediene, var kansler i én dag etter Hitlers selvmord [begikk selvmord i 1945]
Hitlers personlige sekretær i mange år, så partisekretær med tittelen Førerens stedfortreder (inntil han rømte i 1941) [satt i fengsel til sin død i 1987]
Utenriksministeren 1938-45 [henrettet i 1946]
Hitlers personlige sekretær og partisekretær 1941-45 [døde i løpet av krigens siste dager]
Hitlers arkitekt som han respekterte dypt, som ble rustningsminister 1942-45 (der man brukte slaver fra okkuperte land) [satt 20 år i fengsel]
Den praktiske lederen av SA-paramilitære fra 1931 til han ble drept på Hitlers ordre i 1934
Hint
Answer
General og øverste sjef for de væpnede styrker (Wehrmacht) [ble henrettet i 1946]
General og stabssjef for de væpnede styrker (Wehrmacht) [ble henrettet i 1946]
Storadmiral og øverstkommanderende for marinen 1943-45, ble Reichspresident og øverstkommanderende for Wehrmacht i tre uker etter Hitlers død [satt 10 år i fengsel]
Generalguvernør av Generalguvernementet (biten av okkuperte Polen der de fleste dødsleirene lå) [ble henrettet i 1946]
Nestleder i SS inntil han ble drept av motstandsfolk i 1942, ledet Wannsee-konferansen som formaliserte planer for jødeutryddelsen
SS-byråkraten som ledet koordinering av togreisene for å deportere jøder til okkuperte Polen der dødsleirene lå [ble fanget av israelske agenter i Argentina 1960, henrettet i Jerusalem 1962]
SS-kommandanten av Auschwitz [ble henrettet i 1947]
Nestleder i SS fra 1942 [ble henrettet i 1946]
Answer Stats
Hint
Answer
% Correct
Your %
No comments yet.
×
Congrats!
You have reached a new level
To save this level, you'll have to
create an account
×
Congrats!
You have earned a new badge
To save this badge, you'll have to
create an account