Факултети Универзитета у Београду

Можеш ли да именујеш све факултете који се налазе у саставу Универзитета у Београду.
Quiz by MCDLT
Rate:
Last updated: September 26, 2021
First submittedSeptember 26, 2021
Times taken181
Average score61,3%
Report this quizReport
7:00
Enter answer here
0
 / 31 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Факултет
Архитектонски факултет
Биолошки факултет
Економски факултет
Електротехнички факултет
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Факултет спорта и физичког васпитања
Факултет безбедности
Факултет организационих наука
Факултет политичких наука
Факултет ветеринарске медицине
Факултет за физичку хемију
Фармацеутски факултет
Филолошки факултет
Филозофски факултет
Физички факултет
Географски факултет
Факултет
Грађевински факултет
Хемијски факултет
Машински факултет
Математички факултет
Медицински факултет
Православни богословски факултет
Пољопривредни факултет
Правни факултет
Рударско-геолошки факултет
Саобраћајни факултет
Стоматолошки факултет
Шумарски факултет
Технички факултет у Бору
Технолошко-металуршки факултет
Учитељски факултет
No comments yet