Kenmerkende aspecten geschiedenis

Noem alle kenmerkende aspecten bij het bijbehorende tijdvak
Quiz by Jensvg
Rate:
Last updated: January 10, 2020
First submittedJanuary 10, 2020
Times taken1
Report this quizReport
4:00
Enter answer here
0
 / 30 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
 
Answer
 
leefwijze van jager verzamelaars
 
ontstaan van landbouw en landbouw samenlevingen
 
ontstaan steden
 
ontwikkeling van wetenschappelijk denken en het denken over politek en burgerschap in de Griekse stadstaat
 
klassieke vormentaal
 
groei romeins imperium waardoor de Grieks-Romeinse cultuur werd verspreid
 
confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur
 
Ontwikkeling Jodendom en Christendom
 
Ontstaan feodale verhoudingen in het bestuur
 
vervanging agrarisch-urbane cultuur door zelfvoorzienende agrarische cultuur georganisseerd via hofstel en horigheid
 
verspreiding Christendom over geheel Europa
 
ontstaan en verspreiding Islam
 
opkomst handel en ambacht die zorgt voor herleving agrarisch-urbane cultuur
 
opkomst stedelijke burgerij en de toenemende zelfstandigheid van steden
 
begin van staatsvorming en centralisatie
 
Answer
 
conflict in de christelijke wereld geestelijke of wereldlijke macht het primaat heeft
 
expansie christelijke wereld
 
veranderende mens en wereldbeeld en begin wetenschappelijke belangstelling
 
hernieuwde oriëntatie op erfgoed klassieke oudheid
 
begin europese overzeese expansie
 
reformatie die leidde tot splitsing kerk
 
conflict in de Nederlanden dat leidde tot stichting Nederlandse staat
 
bijzondere plaasts in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultureel opzicht van de Republiek
 
wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie
 
het streven van vorsten naar absolute macht
 
de wetenschappelijke revolutie
 
democratische revoluties met als gevolg discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap
 
uitbouw van de europese overheesring in de vorm van plantageolonieën en de trans-antlantische slavenhandel, en de opkomst van het abolitionisme
 
voortbestaan ancien regime met pogingen om het vorstelijk bestuur op eigentijdse, verlichte wijze vorm te geven
 
rationeel optimisme en verlicht denken dat werd toegepast op alle terreinen van de samenleving
No comments yet