Relacje w świecie społecznym III

Niniejszy quiz powstał w oparciu o rozdział 6 i 7 książki Piotra Sztompki pt. Socjologia- Analiza społeczeństwa. Powodzenia ~Jakub Marczewski i Bartosz Libowski
Quiz wykonany przez JQube
Oceń:
Ostatnio zaktualizowany: 1 kwiecień, 2020
Po raz pierwszy przesłany31 marzec, 2020
Razy rozwiązany11
Zgłoś quizZgłoś
22:30
Quiz jest zapauzowany. Zostały ci jeszcze .
Punktacja
Twój wynik to / = %
Twój wynik jest taki sam lub lepszy od % uczestników testu także zdobyło 100%
Średni wynik to
Twój rekordowy wynik to
Twój najszybszy czas to
Przewiń w dół, aby zobaczyć odpowiedzi i więcej statystyk ...
1. Georg Simmel postulował aby traktować socjologię jako?
Geometrie społeczne
Geologię społeczną
Pluralistyczną ignorancje
Jest to swoiste poszukiwanie wspólnych cech i zależności w społeczeństwie bez względu na ich realne wcielenie
2. Czy stosowanie na dużą skale neologizmów przez młodzież jest przykładem działania masowego?
Prawda
Fałsz
Działaniem masowym nazywamy działanie podjęte przez ludzi w podobnym okresie czasu, które powodują potężny skumulowany efekt.
3. Czy według nowoczesnych socjologów makrostruktury i mikrostruktury to nazwy odnoszące się do wielkości?
Prawda
Fałsz
Może warto by mówić tutaj po prostu o małych i wielkich zbiorowościach (grupach), a pojęcie struktur zachować w jego specyficznym, atrybutywnym sensie czystej formy. Tak czyni właśnie nowoczesna socjologia.
4. W czym przejawia się zachowanie zbiorowe?
Seans Kinowy
Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Pokolenie
Tłum
Zachowania zbiorowe - zgromadzenie, znajdujące się w tej samej przestrzeni, doświadczające tych samych wydarzeń, nie mniej jednak, uczestnicy działają na własną rękę
5. Robert K. Merton był odpowiedzialny za powstanie
nowoczesnego pojęcia struktury
Badań nad konfliktami międzyludzkimi
Socjologii nauki
Dynamiki struktur
Gałęzią socjologii szczegółowej, której Merton poświęcił najwięcej uwagi, jest socjologia nauki, Jest uważany za jej twórcę
6. Działania zbiorowe są
Anonimowe
Ekspresyjne
Spontaniczne
Racjonalne
7. Układ wzajemnych sympatii, antypatii czy obojętności,jakie występują pomiędzy członkami grupy to:
Struktura Interesów
Struktura Socjometryczna
Struktura Idealna
Struktura interakcyjna
Np: inaczej będzie pracowało się w zespole w którym wszyscy się lubią a inaczej w wypadku gdy dochodzi do starć
8. Czy przykładem ruchliwości przestrzennej jest awans w pracy?
Prawda
Fałsz
Awans w pracy jest przykładem ruchliwości pionowej
9. Przykładem migracji która jest działaniem masowym
Wycieczka krajoznawcza
Ucieczka przed wojną
Wyjazd w celach zarobkowych
10. W dzisiejszych czasach mamy sprzyjające warunki do kształtowania się i mobilizowania Ruchów społecznych
Prawda
Fałsz
Bliskość ludzi w dużych miastach a także tworzenie wielkich nowych miast w okresie urbanizacji działa sprzyjająco powstawaniu ruchów społecznych
11. Łatwość rekrutacji i mobilizowania "szeregów" ruchów społecznych jest możliwa dzięki rozwojowi
Przetwórstwa
Rolnictwa
Przemysłu ciężkiego
Środków masowego przekazu i telekomunikacji
12. Jaka jest różnica między zamieszkami i aktami wandalizmu kibiców po przegranym meczu a manifestacjami przeciwników globalizacji w Quebecu
pierwszy przypadek to zachowanie zbiorowe, drugi to działanie zbiorowe
oba przypadki to działania zbiorowe
pierwszy przypadek to działanie zbiorowe, drugi to zachowanie zbiorowe
oba przypadki to zachowania zbiorowe
13. Neil Smelser określa zdarzenie inicjujące jako?
Uformowanie się ruchu społecznego
Jest to zdarzenie indywidualne które jest swoistym zapalnikiem do "wyjścia ludzi na ulice"
Pierwsze wystąpienie ruchu
Powstrzymanie zmiany społecznej
14. Przykładem Starego ruchu społecznego jest
Ruch antyglobalistyczny
Ruch Chorzów
Ruch proaborcyjny
związek zawodowy
15. Według psychologów społecznych - Gustave'a Le Bon'a i Gabriela Tarde'a w swoich koncepcjach "psychologii tłumów" i "teorii imitacji", duża liczba ludzi w wielkiej przestrzeni zaczyna się zachowywać...
są bezkrytyczni, bezrefleksyjni
nie wchodzą w interakcje z innymi
są poddenerwowani, brną do celu
w sposób zorganizowany i spokojny
Nie ma jeszcze komentarzy