Statistics for Bibelens bøger

Click here to take the quiz!

General Stats

  • This quiz has been taken 129 times
  • The average score is 19 of 66

Answer Stats

HintAnswer% Correct
2Anden Mosebog
85%
1Første Mosebog
85%
3Tredje Mosebog
79%
4Fjerde Mosebog
78%
5Femte Mosebog
77%
43Johannesevangeliet
66%
42Lukasevangeliet
66%
40Matthæusevangeliet
64%
41Markusevangeliet
59%
18Jobs Bog
52%
66Johannes' Åbenbaring
44%
8Ruths Bog
44%
19Salmernes Bog
44%
7Dommerbogen
41%
23Esajas' Bog
36%
12Anden Kongebog
33%
44Apostlenes Gerninger
33%
11Første Kongebog
33%
27Daniels Bog
32%
6Josvabogen
32%
45Paulus' Brev til Romerne
30%
24Jeremias' Bog
29%
14Anden Krønikebog
27%
13Første Krønikebog
27%
22Højsangen
27%
32Jonas' Bog
27%
17Esters Bog
26%
20Ordsprogenes Bog
26%
65Judas' Brev
25%
10Anden Samuelsbog
23%
9Første Samuelsbog
23%
59Jakobs Brev
22%
47Paulus' Andet Brev til Korintherne
22%
46Paulus' Første Brev til Korintherne
22%
61Peters Andet Brev
22%
60Peters Første Brev
22%
48Paulus' Brev til Galaterne
19%
26Ezekiels Bog
18%
15Ezras Bog
18%
50Paulus' Brev til Filipperne
18%
21Prædikerens Bog
18%
30Amos' Bog
16%
25Klagesangene
16%
39Malakias' Bog
16%
38Zakarias' Bog
16%
28Hoseas' Bog
15%
63Johannes Andet Brev
15%
62Johannes Første Brev
15%
33Mikas Bog
15%
16Nehemias' Bog
15%
29Joels Bog
14%
53Paulus' Andet Brev til Thessalonikerne
14%
49Paulus' Brev til Efeserne
14%
56Paulus' Brev til Titus
14%
52Paulus' Første Brev til Thessalonikerne
14%
58Brevet til Hebræerne
12%
35Habakkuks Bog
12%
34Nahums Bog
12%
57Paulus' Brev til Filemon
12%
51Paulus' Brev til Kolossenserne
12%
37Haggajs Bog
11%
64Johannes Tredje Brev
11%
36Sefanias' Bog
11%
31Obadias' Bog
10%
55Paulus' Andet Brev til Timotheus
10%
54Paulus' Første Brev til Timotheus
10%

Score Distribution

Percentile by Number Answered

Percent of People with Each Score

Your Score History

You have not taken this quiz