Folkeskolens fag

Skriv navnet på de obligatoriske fag i Folkeskolens 1. - 9. klassetrin.
Fag specielt rettet mod 2-sprogede elever, er ikke taget med.
For to af fagene er det kun obligatorisk at have den ene af dem.
Kilde: Undervisningsministeriet www.uvm.dk
Quiz by Photop
Rate:
Last updated: May 13, 2020
First submittedNovember 13, 2017
Times taken419
Report this quizReport
2:00
Skriv fag her
0
 / 17 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Klassetrin
Answer
1. - 9.
Dansk
1. - 9.
Matematik
1. - 9.
Engelsk
1. - 9.
Idræt
1. - 9.
Kristendomskundskab
1. - 6.
Natur / Teknologi
1. - 6.
Musik
1. - 5.
Billedkunst
3. - 9.
Historie
4. / 5. / 6. / 7.
Håndværk og design
4. / 5. / 6. / 7.
Madkundskab
5. - 9.
Tysk
5. - 9.
Fransk
7. - 9.
Biologi
7. - 9.
Fysik/Kemi
7. - 9.
Geografi
8. - 9.
Samfundsfag
+2
Level 45
Jun 10, 2019
Siden hvornår hedder sløjd "håndværk og design"???
+1
Level 46
Oct 30, 2019
ENIG
+1
Level 63
Mar 15, 2020
Håndværk og Design er en kombination af Sløjd og Håndarbejde, så sløjd er ikke et selvstændigt fag længere.
+1
Level 54
Apr 16, 2020
Accepter venligst det tidligere "hjemkundskab" som et andet navn for madkundskab.
+1
Level 63
May 13, 2020
Den køber jeg...