thumbnail

Wisława Szymborska - jaki to wiersz? #1

Rozpoznaj po krótkim fragmencie wiersz wybitnej, polskiej poetki - Wisławy Szymborskiej i podaj jego tytuł. Quiz dla prawdziwych miłośników Pani Wisławy ;) (bez cudzysłowia)
Quiz wykonany przez HeavenlyParker
Oceń:
Ostatnio zaktualizowany: 1 lipca, 2022
Jeszcze nie spróbowałeś rozwiązać tego quizu.
Po raz pierwszy przesłany1 lipca, 2022
Razy rozwiązany29
Średni wynik25,0%
Zgłoś quizZgłoś
2:35
Wpisz odpowiedź tutaj
0
 / 8 odgadnięto
Quiz jest zapauzowany. Zostały ci jeszcze .
Punktacja
Twój wynik to / = %
Twój wynik jest taki sam lub lepszy od % uczestników testu także zdobyło 100%
Średni wynik to
Twój rekordowy wynik to
Twój najszybszy czas to
Przewiń w dół, aby zobaczyć odpowiedzi i więcej statystyk ...
Fragment
Tytuł
[...]Był może pew­nej nocy jed­na­ko­wy sen,
na­tych­miast po zbu­dze­niu za­ma­za­ny.
Każ­dy prze­cież po­czą­tek
to tyl­ko ciąg dal­szy[...]
Miłość od pierwszego wejrzenia
[...]Dziś, kie­dy je­ste­śmy ra­zem,
od­wró­ci­łam twarz ku ścia­nie.
Róża? Jak wy­glą­da róża?
Czy to kwiat? A może ka­mień?[...]
Nic dwa razy
[...]Sły­chać kro­ki na scho­dach,
ale to nie te.
Ręka, co kła­dzie rybę na ta­le­rzyk,
tak­że nie ta, co kła­dła[...]
Kot w pustym mieszkaniu
[...]Mu­cha w pu­łap­ce mu­chy? Mysz w po­trza­sku my­szy?
Pies ni­g­dy nie może zdo­być się na nic in­ne­go,
jak spa­rzyć po raz dru­gi ufny pa­lec mi­strza?
Czy to jest ten wła­ści­wy osta­tecz­ny świat[...]
Wywiad z dzieckiem
Fragment
Tytuł
[...]Bobo, anio­łek, kru­szy­na, pro­my­czek,
kie­dy rok temu przy­cho­dził na świat,
nie bra­kło zna­ków na nie­bie i zie­mi:
wio­sen­ne słoń­ce, w oknach pe­lar­go­nie[...]
Pierwsza fotografia Hitlera
[...]a kto pa­trzy z góry,
ten naj­ła­twiej się myli.[...]
Perspektywa
[...]Oku­la­ry do spo­glą­da­nia w dal le­ża­ły na pa­ra­pe­cie.
Brzę­cza­ła jed­na mu­cha, czy­li żyła jesz­cze.[...]
Pokój Samobójcy
[...]Pięk­ne, być może, ale poza gu­stem
Two­ich ubo­gich zmy­słów.
Mo­żesz mnie po­znać, nie za­znasz mnie ni­g­dy.
Całą po­wierzch­nią zwra­cam się ku to­bie[...]
Rozmowa z kamieniem
1 Komentarzy
+1
Poziom 49
21 gru, 2022
Za dobrego wyniku, to ja nie miałem, ale, chciałem tylko zaznaczyć, że "Perspektywa" zawsze, odkąd poznałem, była dla mnie piękna