Take another quiz >

72 jmen české historie

Pod okny Národního muzea v Praze je napsáno 72 jmen nejen významných Čechů, ale i dalších mužů, kteří působili na českém území. Zvládnete je vyjmenovat všechny?
Quiz by Terkacz
Rate:
Last updated: February 6, 2017
First submittedFebruary 4, 2017
Times taken59
10:00
Odpovědi pište sem
0
 / 72 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
 
Nápověda
Jméno
1
kronikář
Kosmas
2
kronikář
Vincentius
3
kronikář
Petr Žitavský
4
český král
Václav II.
5
státník, šlechtic
Petr I. z Rožmberka
6
český král a římský císař
Karel IV.
7
stavitel, kronikář
Beneš Krabice z Weitmile
8
státník, právník
Ondřej z Dubé
9
reformátor
Tomáš Štítný ze Štítného
10
astronom, lékař, matematik, teolog
Křišťan z Prachatic
11
univerzitní mistr, reformátor, kazatel
Jan Hus
12
právník, politik
Ctibor Tovačovský z Cimburka
13
spisovatel, právník, univerzitní mistr
Viktorin Kornel ze Všehrd
14
překladatel a spisovatel
Řehoř Hrubý z Jelení
15
spisovatel, básník
Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic
16
lékař, důlní odborník, přírodovědec
Georgius (Jiří) Agricola
17
politik, spisovatel
Sixt z Ottersdorfu
18
lékař, autor herbáře
Pietro Andrea Matthioli
19
bratrský teolog, spisovatel muzikolog
Jan Blahoslav
20
polyhistor
Tadeáš Hájek z Hájku
21
právník
Pavel Kristián z Koldína
22
astronom, matematik, pedagog
Martin Bacháček z Nauměřic
23
vydavatel, překladatel
Daniel Adam z Veleslavína
24
astronom, matematik
Tycho de Brahe
25
římský císař, český král, mecenáš umění a věd
Rudolf II.
26
lékař, pedagog
Adam Zalužanský ze Zalužan
27
protestantský státník, vzdělanec
Karel starší ze Žerotína
28
lékař, filozof, jeden z 27 českých pánů
Jan Jessenius (Jesenský)
29
matematik, astronom, astrolog
Johannes Kepler
30
státník, spisovatel
Vilém Slatava z Chlumu a Košumberka
31
právník, historik, exulant
Pavel Skála ze Zhoře
32
právník, historik, básník, exulant
Pavel Stránský ze Záp
33
pedagog, filozof, vědec, spisovatel
Jan Amos Komenský
34
vědec, medik, filozof, fyzik
Jan Marek Marci z Kronlandu
35
jezuitský pedagog, historik
Bohuslav Balbín
36
lékař, patolog, pedagog, vydavatel kalendářů
Jakub Jan Václav Dobčenský z Černého mostu
 
Nápověda
Jméno
37
historik, básník
Tomáš Jan Pešina z Čechorodu
38
katolický kněz, historik
Jan František Beckovský
39
vynálezce hromosvodu
Prokop Diviš
40
matematik, geolog, paleontolog, astronom, meteorolog
Josef Stepling
41
historik
Gelasius Dobner
42
matematik, fyzik, astronom
Jan Tesánek
43
historik, numismatik, encyklopedista
Mikuláš Adaukt Voight
44
historik, buditel
František Martin Pelcl
45
matematik, pedagog
Stanislav Vydra
46
přírodovědec, sběratel minerálů a zkamenělin, teoretik hornictví, chemik, satirik
Ignác Born
47
historik, jazykovědec, slavista, bohemista a orientalista, osvícenec
Josef Dobrovský
48
matematik, astronom, technik
František Josef Gerstner
49
astronom, kartograf, tepelský premonstrát
Alois Martin David
50
botanik, lékař, etnograf
Tadeáš Haenke
51
botanik, geolog, zakladatel paleobotaniky
Kašpar Maria hrabě Šternberk
52
sběratel, mecenáš, numismatik, politik, vlastenec
František Josef hrabě Šternberk
53
jazykovědec, historik, vlastenec, buditel
Josef Jungmann
54
filozof, matematik, teolog
Bernard Bolzano
55
fyziolog, lékař, zastánce slovanské vzájemnosti
Jan Evangelista Purkyně
56
vlastenec, buditel, zakladatel české přírodovědecké literatury
Jan Svatopluk Presl
57
historik, „objevitel“ Královedvorského a Zelenohorského rukopisu
Václav Hanka
58
mineralog
František Xaver Maxmiliám Zippe
59
slavista
Pavel Josef Šafařík
60
historik
František Palacký
61
sběratel slovanských básní, básník
František Ladislav Čelakovský
62
fyzik
František Adam Petřina
63
geolog, paleontolog, stavební inženýr
Joachim Barrande
64
matematik, fyzik, astronom
Christian Johann Doppler
65
básník, povídkář, archeolog
Jan Erazim Vocel
66
spisovatel, pedagog, zastánce dobrých česko-německých vztahů
Josef Wenzig
67
kustod Vlasteneckého muzea v Praze, paleontolog, mykolog
August Karl Joseph Corda
68
básník, pohádkář, etnograf, historik
Karel Jaromír Erben
69
mineralog
August Emanuel Reuss
70
zoolog
Friedrich Stein
71
geolog, pedagog
Jan Krejčí
72
politik
Jindřich Jaroslav hrabě Clam-Martinic
+1
level 44
Jan 10, 2019
Nic moc. Strašně vágní popisky, které sedí na desítky až stovky lidí - viz. politik