Renessansen

Quiz by kjbr101
Rate:
Last updated: March 14, 2018
First submittedMarch 14, 2018
Times taken80
Report this quizReport
4:00
0
 / 14 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
"Oppdaget" Amerika (etternavn)
Colombus
Året Columbus landet i Amerika
1492
Hva kalles Handel mellom Europa, Afrika og Amerika
Trekanthandel
Oppfunnet av Johan Gutenberg i 1455
Boktrykkerkunsten
Han hette Leonardo til fornavn .. typisk renessansemenneske
Da Vinci
Offentliggjorde 95 teser
Martin Luther
Stadfestet av jorda var rund
Galileo Gallilei
Hvilket imperiet beleiret Wien i 1682, men vinner ikke
Osmanske imperiet
"Oppdaget" Amerika (etternavn)
Colombus
Land Colombus reiste ut fra
Spania
Hva kalles innbyggerne i den store kulturen i dagens Mexico
Aztekere
Hva kalles innbyggerne i den store kulturen i dagens Mellom Amerika
Mayaere
Hva kalles innbyggerne i den store kulturen i dagens Ecuador, Peru, Bolivia og Chile
Inkaer
Hva kaller vi perioden etter middelalderen, som oppdagelsene ble gjort i?
Renessansen
Religiøs og politisk splittelse i Europa på 1500 tallet. Martin Luther sentral
Reformasjonen
No comments yet