Greek Gods in Ancient Greek - Ultimate

Name the Greek gods by their Ancient Greek names. If you don't know it, then try to translate it letter by letter. If you translate one letter as one but it doesn't work, then try another - e.g. k and c. Nymphs are included notwithstanding the fact they die. Majority are spelt with the Latin transliteration. Read the first caveat below.
Beware that 'H' is 'Eta' so it isn't 'h' but you may need to add it in. 'Ai' may be transliterated as 'ai' and 'ae'. 'Phi' could be 'f' or 'ph'. 'Os' could be 'os' or 'us'. 'K' could be 'k' or 'c'. 'Y' could be 'u' or 'y' - Gamma could also be 'y' as well as 'ng'. 'Es' could be 'es' or 's'. 'poi' may be translated as 's'.
Some are a group of gods; deified mortals are included; names are only included once
All you really need to do is translate the letters
Quiz by Malkiboy
Rate:
Last updated: August 23, 2020
First submittedAugust 11, 2019
Times taken43
Report this quizReport
30:00
Enter Greek god here
0
 / 494 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Ancient Greek
God
Ζεύς
Zeus
Ήρα
Hera
Εστιά
Hestia
Ήφαιστος
Hephaestus
Αφροδίτη
Aphrodite
Ἀθηνᾶ
Athena
Δημήτηρ
Demeter
Απόλλων
Apollo
Άρτεμις
Artemis
Ποσειδῶν
Poseidon
Ἑρμῆς
Hermes
Διόνυσος
Dionysus
Ἄρης
Ares
ᾍδης
Hades
Ἡρακλῆς
Heracles
Περσεφόνη
Persephone
Ἔρως
Eros
Γαῖα
Gaia
Οὐρανός
Ouranos
Ἥλιος
Helios
Νύξ
Nyx
Χάος
Chaos
Ὕπνος
Hypnos
Νίκη
Nike
Θάνατος
Thanatos
Νέμεσις
Nemesis
Προμηθεύς
Prometheus
Ἄτλας
Atlas
Ἑκάτη
Hecate
Ἡμέρα
Hemera
Κρόνος
Cronus
Ῥέα
Rhea
Λητώ
Leto
Ήβη
Hebe
Ἠώς
Eos
Σελήνη
Selene
Εἰρήνη
Eirene
Ἁρμονία
Harmonia
Ἡδονή
Hedone
Ίρις
Iris
Ἀριάδνη
Ariadne
Ψυχή
Psyche
Χρόνος
Chronos
Φόβος
Phobos
Πάν
Pan
Βορέας
Boreas
Mνημοσύνη
Mnemosyne
Δεῖμος
Deimos
Ἓσπερος
Hesperus
Ηωσφόρος
Eosphorus
Ἔρεβος
Erebus
Αμφιτρίτη
Amphitrite
Ζέφυρος
Zephyrus
Ασκληπιός
Asclepius
Αἰών
Aeon
Αἰθήρ
Aether
Μίνως
Minos
Τάρταρος
Tartarus
Ὕβρις
Hybris
Κητώ
Ceto
Χείρων
Cheiron
Χάρων
Charon
Κίρκη
Circe
Μαία
Maia
Θέτις
Thetis
Ὧραι
Horae
Μοίραι
Moirai
Ὄνειροι
Oneiroi
Μοῦσαι
Mousai
Διόσκουροι
Dioscouroi
Αχελώος
Achelous
Ὑπερίων
Hyperion
Ἰαπετός
Iapetus
Θάλασσα
Thalassa
Ὠκεανός
Oceanus
Πόντος
Pontus
Θεία
Theia
Φοίβη
Phoebe
Θέμις
Themis
Μῆτις
Metis
Δίκη
Dike
Ἐπιμηθεύς
Epimetheus
Ἑρμαφρόδιτος
Hermaphroditus
Ἀστερία
Asteria
Άδωνις
Adonis
Τηθύς
Tethys
Νηρεύς
Nereus
Τρίτων
Triton
Πάλλας
Pallas
Πέρσης
Perses
Ερωτες
Erotes
Κοῖος
Coeus
Κλωθώ
Clotho
Λάχεσις
Lachesis
Άτροπος
Atropos
Ἐρινύες
Erinyes
Τισιφόνη
Tisiphone
Μέγαιρα
Megaera
Στύξ
Styx
Λήθη
Lethe
Αχέρων
Acheron
Kωκυτός
Cocytus
Φλεγέθων
Phlegethon
Χάρυβδις
Charybdis
Εὐρυβία
Eurybia
Ἀστραῖος
Astraeus
Φάνης
Phanes
Αὔρα
Aura
Ηχώ
Echo
Χιόνη
Chione
Χλωρίς
Chloris
Κλυμένη
Clymene
Κυβέλη
Cybele
Αδράστεια
Adrasteia
Πανδία
Pandia
Διώνη
Dione
Μίνθη
Minthe
Δάφνη
Daphne
Άρκη
Arke
Ἕρση
Erse
Πειθώ
Peitho
Αλκυόνη
Alcyone
Μενοίτιος
Menoetius
Ἀρισταῖος
Aristaeus
Δελφίν
Delphin
Φόρκυς
Phorcys
Κρεῖος
Kreios
Φαέθων
Phaethon
Ὀφίων
Ophion
Αἴολος
Aeolus
Κάστωρ
Castor
Πολυδεύκης
Polydeuces
Ἐνδυμίων
Endymion
Γανυμήδης
Ganymede
Γῆρας
Geras
Εὐρυνόμη
Eurynome
Καλλιόπη
Calliope
Κλειώ
Cleio
Ευτέρπη
Euterpe
Ερατώ
Erato
Μελπομένη
Melpomene
Πολυύμνια
Polyhymnia
Τερψιχόρη
Terpsichore
Θάλεια
Thaleia
Ουρανία
Ourania
Αστρα Πλανετοι
Astra Planeta
Εσπερίδες
Hesperides
Ωκεανίδες
Oceanides
Ναιάδες
Naiades
Νηρηίδες
Nereides
Αὖραι
Aurae
Πλειάδες
Pleiades
Σειρῆνες
Seirenes
Μελίαι
Meliae
Νεφέλαι
Nephelae
Mαινάδες
Maenades
Ανθούσαι
Anthousai
Ὀρεάδες
Oreades
Δρυάδες
Dryades
Αμαδρυάδες
Hamadryades
Νύμφαι Υπερβόρειοι
Nymphae Hyperboreioi
Τελχῖνες
Telchines
Nῆσοι
Nesoi
Άνεμοι
Anemoi
Ιχθυοκένταυροι
Ichthyocentauroi
Ancient Greek
God
Σάτυροι
Satyroi
Οὔρεα
Ourea
Γοργόνες
Gorgones
Χάριτες
Charites
Αυξώ
Auxo
Καρπώ
Karpo
Θαλλώ
Thallo
Πλοῦτος
Ploutus
Τριπτόλεμος
Triptolemus
Αστραία
Astraea
Εὐτύχιa
Eutychia
Σωφροσύνη
Sophrosyne
Ὑγεία
Hygieia
Ὀϊζύς
Oizys
Πόλεμος
Polemos
Ὅρκος
Horcus
Φήμη
Pheme
Δυσσέβεια
Dyssebeia
Φιλότης
Philotes
Μανία
Mania
Σωτηρία
Soteria
Φθόνος
Phthonus
Εύρος
Eurus
Μόρος
Moros
Πίστις
Pistis
Ἀεργία
Aergia
Φρίκη
Phrike
Ὑμεναιος
Hymenaeus
Πόνος
Ponos
Λίψ
Lips
Ἀπάτη
Apate
Λαμπάδες
Lampades
Πενία
Penia
Ὑσμῖναι
Hysminae
Νεικεα
Neikea
Ἔλεος
Eleos
Δόλος
Dolos
Λιμός
Limos
Καιρός
Caerus
Νότος
Notus
Ἐλπίς
Elpis
Πένθος
Penthos
Κράτος
Kratos
Τύχη
Tyche
Πόρος
Poros
Λύσσα
Lyssa
Σκείρων
Skeiron
Γέλως
Gelos
Eὐσέβεια
Eusebeia
Μῶμος
Momus
Κῆρες
Keres
Φιλοφροσύνη
Philophrosyne
Ἀνάγκη
Ananke
Παλίωξις
Palioxis
Ἀμηχανία
Amechania
Αγλαόπη
Aglaope
Ἀδηφαγία
Adephagia
Εὐνομία
Eunomia
Ἡδύλογος
Hedylogos
Ἀνδροκτασίαι
Androktasiai
Κάβειροι
Cabeiroi
Ἀφέλεια
Apheleia
Πόθος
Pothos
Ἀγαθοδαίμων
Agathodaemon
Κέρκοπες
Cercopes
Ῥαδάμανθυς
Rhadamanthys
Πυρόεις
Pyroeis
Ἀντέρως
Anteros
Ἵμερος
Himeros
Ἀμφιλλογίαι
Amphillogiai
Πειθαρχία
Peitharchia
Μερώπη
Merope
Σύντριβος
Syntribos
Ἀκεσώ
Aceso
Ιύνξ
Iynx
Δικαιοσύνη
Dikaiosyne
Στιλβών
Stilbon
Ηεκατερος
Hecaterus
Ηλέκτρα
Electra
Δαμνεύς
Damneus
Ενυώ
Enyo
Αχος
Achos
Ἰασώ
Iaso
Κηφισώ
Kephiso
Θαύμας
Thaumas
Ἀοιδή
Aoide
Νερίτης
Nerites
Λυπη
Lupe
Είαρ
Elar
Αἴγλη
Aegle
Απαρκτίας
Aparctias
Καικίας
Caicias
Αφηλιώτης
Apheliotes
Κίρκιος
Circios
Ευρονότος
Euronotus
Αργέστης
Argestes
Εὐρυάλη
Euryale
Σθεννώ
Sthenno
Σμάραγος
Smaragos
Ἀγών
Agon
Παλικοί
Palikoi
Ιδαίος
Idaios
Μήνη
Mene
Απολλωνίς
Apollonis
Ψάμαθη
Psamathe
Ἐπίφρων
Epiphron
Αρχή
Arche
Θόοσα
Thoosa
Παιάν
Paean
Λήλαντος
Lelantos
Ἠπιόνη
Epione
Αιτναιος
Aitnaios
Ίμερόπη
Himerope
Γλαῦκος
Glaucus
Ἀραί
Arae
Κυδοιμός)
Kydoimos
Ἀχλύς
Achlys
Πεμφρεδώ
Pemphredo
Ἄλγεα
Algea
Τέχνη
Techne
Ασβετος
Asbestos
Βορυσθενίς
Borysthenis
Ἀλαλά
Alala
Kακία
Kakia
Αρετούσα
Arethusa
Τριτεια
Triteia
Χειμών
Cheimon
Μελέτη
Melete
Ίδυια
Idyia
Αλκων
Alkon
Δυσνομία
Dysnomia
Πανάκεια
Panakeia
Κορυβας
Korybas
Ανια
Ania
Ὁρμης
Hormes
Ἄγγελος
Angelos
Εὐφροσύνη
Euphrosyne
Στερόπη
Sterope
Κύλληνος
Cyllenus
Υπάτη
Hypate
Μακαρία
Macaria
Πρωτεύς
Proteus
Λευκοσία
Leucosia
Αλφειός
Alpheius
Σαβάκτης
Sabaktes
Βία
Bia
Ωκύθοος
Okythoos
Πρίαπος
Priapus
Μνήμη
Mneme
Λάμια
Lamia
Αιγαίων
Aegaeon
Σωτήρ
Soter
Βριτόμαρτις
Britomartis
Φέρουσα
Pherousa
Λιγεία
Ligeia
Τελεσφόρος
Telesphorus
Μετώπη
Metope
Ἀελλώ
Aello
Μορμώ
Mormo
Φθινόπωρον
Phthinoporon
Μέση
Mese
Κάρμη
Karme
Εὐθενία
Euthenia
Λύκος
Lycus
Ἄτη
Atë
Ancient Greek
God
Ἀρετή
Arete
Ἐκεχειρία
Ekecheiria
Θελξινόη
Thelxinoe
Ωμόδαμος
Omodamos
Μέθη
Methe
Δήλας
Delas
Γραῖαι
Graeae
Ἀκρατοπότης
Acratopotes
Πρυμνεύς
Prymneus
Τιτίας
Titias
Σκάμανδρος
Skamandros
Ἀδικία
Adikia
Φαίνων
Phaenon
Κόμος
Comus
Νήτη
Nete
Ευρυμεδών
Eurymedon
Ἡγεμόνη
Hegemone
Μολπή
Molpe
Δεξιθέα
Dexithea
Eὐπραξία
Eupraxia
Θέρος
Theros
Πραξιδίκη
Praxidike
Βριζώ
Brizo
Αἴτνη
Aetna
Λιταί
Litae
Νόμος
Nomos
Λυσαγόρα
Lysagora
Ειρεσιώνη
Eiresione
Πυρῥιχος
Pyrrhichos
Ευπορίη
Euporie
Ακμών
Akmon
Πηνειός
Peneios
Όννης
Onnes
Τόννης
Tonnes
Πολυμάθεια
Polymatheia
Δεινώ
Deino
Παρθενόπη
Parthenope
Μενοίτης
Menoetes
Άνθεια
Antheia
Δυναμένη
Dynamene
Πεισινόη
Peisinoe
Κελαινώ
Celaeno
Ορθοσίη
Orthosie
Δαμναμενεύς
Damnameneus
Πτωχεία
Ptocheia
Κουρέτες
Couretes
Ραίδνη
Raidne
Ορφνη
Orphne
Σαγγάριος
Sangarius
Επιμήδης
Epimedes
Ἀλκή
Alke
Ἔμπουσα
Empousa
Μακελώ
Makelo
Ενυάλιος
Enyalius
Παλαίστρα
Palaestra
Χαρικλώ
Chariclo
Αφαία
Aphaea
Κλήτα
Cleta
Νείλος
Neilos
Αυγή
Auge
Τέλης
Teles
Δαμων
Damon
Δάκτυλοι
Dactyloi
Άρκτος
Arktos
Λευκοθέα
Leucothea
Ποίνη
Poine
Ἀμφιάραος
Amphiaraus
Ὁμόνοια
Homonoia
Πάσσαλος
Passalos
Θελχτήρεια
Thelchtereia
Ανατολή
Anatole
Ἐπιδώτης
Epidotes
Φαέννα
Phaenna
Μάχαι
Machai
Χρυσών
Chryson
Ραψώ
Rhapso
Εὐφήμη
Eupheme
Αμφικτυονίς
Amphictyonis
Προμυλαια
Promylaea
Θράσος
Thrasos
Κορύβαντες
Korybantes
Μουσική
Mousica
Χαλκών
Chalcon
Ευρώτας
Eurotas
Ἰωκή
Ioke
Μεγαλήσιος
Megalesius
Αἰδώς
Aidos
Εὐλάβεια
Eulabeia
Αταβύριος
Atabyrius
Ευδαιμονία
Eudaimonia
Δύσις
Dysis
Ὅμαδος
Homados
Γλύκων
Glycon
Εύνοστος
Eunostus
Ταράξιππος
Taraxippus
Γαλήνη
Galene
Μύλας
Mylas
Ζαγρεύς
Zagreus
Γυμναστίκή
Gymnastika
Κοάλεμος
Koalemos
Ωκυπέτη
Ocypete
Ιάσιος
Iasios
Ἀναίδεια
Anaideia
Δέσποινη
Despoine
Κόρος
Corus
Νίκων
Nikon
Ευθυμία
Euthymia
Ἀγγελία
Angelia
Κλάδεος
Cladeus
Εὔκλεια
Eucleia
Αργυρών
Argyron
Φόνοι
Phonoi
Ἄγδιστις
Agdistis
Νυμφή
Nymphe
Ἀλάβανδος
Alabandus
Ἁρποκράτης
Harpocrates
Τελέτη
Telete
Χρύσος
Chrysus
Εἵμαρμένη
Heimarmene
Ορμενος
Ormenos
Καλλείς
Calleis
Έσπερίς
Hesperis
Πρόφασις
Prophasis
Κελμις
Kelmis
Καλοκαγαθία
Kalokagathia
Μεσημβρία
Mesembria
Κευθόνυμος
Keuthonymos
Σίμων
Simon
Προίωξις
Proioxis
Χρυσόθεμις
Chrysothemis
Εκαέργη
Hekaerge
Πανδαισία
Pandaisia
Μελινόη
Melinoe
Σπονδή
Sponde
Βολίνα
Bolina
Νικοθόη
Nicothoe
Ακταίος
Actaeus
Ιχναία
Ichnaea
Σκελμις
Skelmis
Μήν
Men
Ταϋγέτη
Taygete
Αλεξιαρης
Alexiares
Λοξώ
Loxo
Ηλετη
Elete
Σαβάζιος
Sabazios
Άττις
Attis
Σκύθης
Skythes
Ακτή
Acte
Ουπις
Oupis
Ασωπός
Asopus
Σειληνός
Seilenos
Καρμάνωρ
Karmanor
Ανικητος
Anicetus
Παιδία
Paidia
Ἡμιθέα
Hemithea
Λευκιππίδες
Leucippides
Φοίβη
Phoebe
Ἱλάειρα
Hilaera
Ὠρείθυια
Oreithyia
Παρθένος
Parthenos
Φυλονόη
Phylonoe
Τέννης
Tennes
Θυωνη
Thyone
Ζῆλος
Zelos
No comments yet