Biologie - Houby

Tyrkysová - Základy. Červená - Jaké jsou tyto houby? Žlutá - Dali byste tyto houby do smaženice?(viz. moodle) Zelená - Ostatní.
Klikněte na položku na kterou chcete odpovědět
Položka na kterou odpovídáte je označena žlutě
Pokud je odpověď správná, objeví se. Pokud ne... tak by ses měl přestat dívat jenom do toho mobilu, protože to tam nenajdeš a radši by ses měl učit biologii (4hodiny denně)
Quiz by JimaCZ
Rate:
Last updated: November 16, 2018
First submittedNovember 16, 2018
Times taken19
Report this quizReport
10:00
Pouze správné odpovědi!
0
 / 56 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Název
Odpovídat
Odpověď
Fungi, Mycota
názvem
Houba
věda o houbách
názvem
Mykologie
základní stavební látka buněčné stěny
názvem
Chitin
zásobní látky (obě)
názvem
glykogen a lipidy
fragmentace mycelií, dělení buňky, pučení, tvorba výtrusů je rozmnožování
názvem
nepohlavní
Hřib Satan
Jedlá/Nejedlá/Jedovatá
Jedovatá
Muchomůrka Růžovka
Jedlá/Nejedlá/Jedovatá
Jedlá
Ryzec Kravský
Jedlá/Nejedlá/Jedovatá
Nejedlá
Hřib Dutonohý
Jedlá/Nejedlá/Jedovatá
Jedlá
Ucháč Obecný
Jedlá/Nejedlá/Jedovatá
Jedovatá
Žampión Polní
Jedlá/Nejedlá/Jedovatá
Jedlá
Čirůvka Májovka
Jedlá/Nejedlá/Jedovatá
Jedlá
Holubinka Namodralá
Jedlá/Nejedlá/Jedovatá
Jedlá
Muchomůrka Zelená
Jedlá/Nejedlá/Jedovatá
Jedovatá
špička obecná
Ano/ne
Ano
pečárka zápašná
Ano/ne
Ne
lysohlávka kopinatá
Ano/ne
Ne
bedla červenající
Ano/ne
Ne
pestřec obecný
Ano/ne
Ne
hlíva ústřičná
Ano/ne
Ano
hřib hnědý
Ano/ne
Ano
klouzek sličný
Ano/ne
Ano
penízovka sametonohá
Ano/ne
Ano
kozák březový
Ano/ne
Ano
muchomůrka jízlivá
Ano/ne
Ne
pavučinec plyšový
Ano/ne
Ne
troudnatec kopytovitý, choroš šupinatý, hnědák Schweinitzův, pevník krvavějící, síťkovec dubový, troudnatec pásovaný, sírovec žlutooranžový, pstřeň dubový
Tyto houby mají společné to, že jsou:
Dřevokazné
Póry, rourky, lupeny, ostny
Jsou typy:
Hymenoforu
Plodnice hub
se nazývá:
sporokarp
Plodnice stopkovýtrusných hub
se nazývá:
bazidiokarp
Plodnice vřeckovýtrusných hub
se nazývá:
askokarp
Obal některých hub
se nazývá
plachetka
Obal pouze klobouku některých hub
se nazývá
závoj
soubor nepravých hyf
se nazývá:
pseudomycelium
shluk vzájemně propletených vláken
se nazývá:
mycelium
spora vzniklá nepohlavním způsobem
se nazývá:
konidie
fáze, charakteristická tzv. konjugovanými mitózami (současné mitózy obou jader)
se nazývá:
dikaryofáze
Základní stavební prvek těla houby. Vlákno houby, s přehrádkami či bez přehrádek
se nazývá:
Hyfa
látka, která může způsobit poruchy funkce organismů
se nazývá:
toxin
kožní plísňové onemocnění
se nazývá:
dermatomykóza
Houby rozlišené na klobouk a třeň, s výtrusorodou vrstvou na spodní straně klobouku.
se nazývají:
kloboukaté
dělení eukatyotických buněk se vznikem pohlavních buněk
se nazývá:
meióza
spora vřeckovýtrusných hub
se nazývá:
askospora
spora stopkovýtrusných hub
se nazývá:
bazidiospora
Houby, u nichž se výtrusy vyvíjejí uvnitř uzavřené plodnice
se nazývají:
břichatkovité
splynutí buněčných jader
se nazývá:
karyogamie
vrstva buněk u stopkovýtrusných hub, která obsahuje výtrusy
se nazývá:
hymenium
typ nepohlavního rozmnožování, při němž vzniká nový jedinec z výčnělku těla jiného jedince
se nazývá:
pučení
jednobuněčná struktura v životním cyklu vřeckovýtrusých hub, ve které vznikají výtrusy
se nazývá:
vřecko
buňka stopkovýtrusých hub
se nazývá:
basidie
jed plísní z rodu Aspergillus, které mohou kolonizovat a kontaminovat obilí
se nazývá:
Aflatoxin
jednojaderné mycelium stopkovýtrusných hub
se nazývá:
primární
tmavý tvrdý útvar v semeníku obilí, způsobený paličkovicí nachovou
se nazývá:
námel
symbiotické soužití hub s kořeny vyšších rostlin
se nazývá:
mykorhiza
označení pro nečleněná těla
se nazývá:
stélka
Škrob? XD
Ano/Ne
Ne
No comments yet