Literatura

Literární druhy, formy, žánry
Quiz by JimaCZ
Rate:
Last updated: November 1, 2018
First submittedNovember 1, 2018
Times taken28
Report this quizReport
7:00
Enter answer here
0
 / 26 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
epický literární útvar, který je psán prózou, nebo ve verších. Jedná se o představy vzniku světa, vyskytují se zde bohové
báje
umělecká forma spojující divadelní představení s hudbou. Herci z části zpívají za instrumentálního doprovodu
opera
literární druh, který se tvoří tak, že se příběh vypráví pomocí dialogů a monologů
drama
literární forma, jedná se o básnictví a od běžné mluvy se odlišuje používáním uměleckých prostředků (rým, rytmus...)
poezie
prozaicko-epický lietrární žánr, který zachycuje pouze jeden aspekt života, ne život jako celek, má jednoduchý děj a charakter hlavní postavy se nemění
povídka
oslavná lyrická báseň, která oslavuje hrdinu, předmět, osobu, vlast, moudrost, lásku atd.
óda
forma scénického tance, která využívá choreografii
balet
dramatický žánr, jenž spojuje literaturu, hudbu a tanec
muzikál
epický žánr, jedná se o velmi rozsáhlé dílo a vyskytuje se tu mnoho postav, dějišť, dějových linií, hlavní postava se zde vyvíjí
román
hudebně dramatický divadelní útvar zábavního rázu, v němž se střídá mluvené slovo se zpěvem
opereta
lyricko-epická báseň, většinou o lásce (nejenom mezi lidmi, ale i k vlasti, národu, atd.)
romance
literární druh, který nemá děj, je to druh poezie vyslovující básníkovy pocity, jeho úvahy, myšlenky a nálady
lyrika
prozaický literární žánr, který je nevelký rozsahem, naplněného dramatickým dějem směřující k výrazné pointě, hlavní myšlenkou bývá rozpor mezi tajemnými jevy a jejich vědeckým vysvětlením
romaneto
Hint
Answer
druh divadelní produkce, který využívá princip černého kabinetu: na zatemněném jevišti nejsou černě odění herci proti černému pozadí vidět
černé divadlo
epický literární žánr, jedná se o vyprávění založené na básnické fantazii, zejména ze světa nadpřirozených jevů, souboj a vítězství dobra nad zlem
pohádka
epický literární žánr, pojednávající o životě, smrti, umučení a zázracích určitého světce či mučedníka
legenda
divadelní způsob vyjádření pomocí mimiky a gestikulace s prvky tance, to vše bez použití hlasu
pantomima
literární druh, který zahrnuje všechna vyprávění založená na příběhu.
epika
dramatický literární žánr, na jevišti se jedná a mluví, obvykle v próze, nerozlišuje se na tragédii ani komedii, ale stojí někde mezi nimi, vystupují jednotlivé a výrazně profilované osoby či charaktery různého původu a postavení
činohra
rozsáhlá epická báseň, děj je pomalý a je tvořen epizodami,zpravidla vypráví o hrdinských činech, nebo se týká událostí významných pro určitý národ
epos
epický literární žánr, jde o krátké, fantasticky zabarvené vyprávění s reálnou motivací, které se odehrává v historickém čase a o jehož pravdivosti jsou vypravěč i posluchači přesvědčeni
pověst
lyricko-epický veršovaný útvar mnohdy s ponurým, strašidelným dějem a většinou nešťastným, někdy až tragickým koncem
balada
skladba charakteristicky zádumčivého až smutného rázu, může být básnická nebo hudební, původně označovala politické básnictví.
elegie
používají se zde loutky
loutkové divadlo
žánr francouzské romantické opery, má dojemný, mnohdy sentimentální obsah, patetický styl, hlavními hrdiny jsou černobílé postavy a ustáleným tématem je vítězství dobra nad zlem
melodrama
literární forma, jedná se o každý psaný text nepsaný ve verších
próza
No comments yet