מתמטיקה מהירה - שורשים

מה הם השורשים הריבועיים והקוביים האלה
Quiz by Nathaniel
Rate:
Last updated: July 19, 2019
First submittedJuly 19, 2019
Times taken2
Report this quizReport
2:00
הזן תוצאה כאן
0
 / 30 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
שורש
=
√144
12
∛125
5
√64
8
∛343
7
∛3375
15
√196
14
שורש
=
√169
13
∛1331
11
√121
11
∛729
9
√81
9
√36
6
שורש
=
∛2197
13
√16
4
∛4096
16
∛512
8
√225
15
∛8
2
שורש
=
√256
16
∛1000
10
√441
21
√4
2
√324
18
∛0
0
שורש
=
∛27
3
√289
17
∛64
4
∛1
1
√400
20
∛1728
12
No comments yet