Noveller

Quiz instructions
Quiz by Jol
Rate:
Last updated: February 28, 2019
First submittedFebruary 28, 2019
Times taken1
Report this quizReport
4:00
Enter answer here
0
 / 16 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
når fortellinga starter midt i handlinga
in medias res
utprega motsetning, noe som skiller seg sterkt fra hverandre
kontrast
leseren må selv tolke hva som skjer videre
åpen slutt
der fortellingen er på sitt mest spennende
høydepunkt
et hint om noe som skal skje i framtida
frampek
noe som peker tilbake til noe som har skjedd tidligere
tilbakeblikk
der teksten "snur" og ser noe i et nytt lys
vendepunkt
to eller flere motstridende følelser/tanker hos et mennesker
indre konflikt
Hint
Answer
når en kjemper mot noe/noen utafor seg selv
ytre konflikt
fortelleren bruker jeg-form
førstepersonforteller
fortelleren bruker han/hun-form
tredjepersonforteller
fortelleren veit hva personen(e) i teksten tenker og føler
indre synsvinkel
fortelleren veit ikke hva personen(e) i teksten tenker og føler
ytre synsvinkel
det teksten handler om på det ytre, konkrete plan
motiv
hva forfatteren vil få fram med teksten
budskap
det teksten handler om på et dypere plan
tema
No comments yet