Quizzes by BehindPL

A list of all the public JetPunk quizzes released by user BehindPL
Summary
# of Quizzes 12
# Featured 3
# Subscribers 8
Times taken 25,122
Quizmaker Rank # 399

Taken Updated Quiz
18,616 2020-01-08 Państwa Azji
3,121 2020-02-16 Wersje kreskówkowe państwowe
2,111 2020-02-17 Pięć najmniej zaludnionych krajów według kontynentu.
300 2020-02-20 Zmiany terytorialne po I wojnie światowej
284 2020-03-02 Kraje świata w 1945 r. z mapą
208 2020-03-06 Kraje Europy przed I wojną światową
154 2020-02-14 Podaj Prawidłowy Kraj.
126 2020-02-29 Pięć najbardziej zaludnionych krajów według półkuli
71 2020-03-01 Kraje o najkrótszych maksymalnych odległościach od oceanu
62 2020-05-26 Kształty państw pod wodą
51 2020-03-12 Kraje z największymi trzęsieniami ziemi
18 2019-06-19 Captain Tsubsa - Rozpoznaj postacie.