Statystyki dla Wydarzenia z historii Polski

Kliknij tutaj aby rozwiązać quiz!

Ogólne statystyki

  • Ten quiz został rozwiązany 9,406 razy
  • Średni wynik to 17 z 31

Statystyki odpowiedzi

Hint Answer % Correct
Chrzest Polski966
98%
Koniec II Wojny Światowej1945
91%
Bitwa pod Grunwaldem1410
90%
Zjazd Gnieźnieński1000
89%
Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej2004
89%
Odzyskanie Niepodległości1918
88%
Atak Niemiec na Polskę1939
88%
III Rozbiór Polski1795
83%
II Rozbiór Polski1793
82%
Obrady Okrągłego Stołu1989
79%
Stan Wojenny1981
78%
I Rozbiór Polski1772
76%
Powstanie Listopadowe1830
66%
Powstanie Styczniowe1863
64%
Hołd Pruski1525
51%
Potop Szwedzki1655
44%
Bitwa pod Wiedniem1683
43%
Testament Krzywoustego1138
37%
Pokój w Oliwie1660
34%
Bitwa pod Kłuszynem1610
32%
Bitwa pod Kircholmem1605
32%
Aresztowanie Wyszyńskiego1953
31%
Unia w Krewie1385
31%
Koronacja Łokietka1320
30%
Powstanie Chmielnickiego1648
30%
Bitwa pod Chocimiem1673
27%
Koronacja Władysława IV na cara Rosji1612
22%
II Pokój Toruński1466
22%
Śmierć Zygmunta Augusta1572
21%
Bitwa pod Legnicą1241
19%
Bitwa pod Byczyną1588
11%

Rozkład punktacji

Percentyl według liczby udzielonych odpowiedzi

Procent ludzi z każdym wynikiem

Twoja historia wyników

Nie rozwiązałeś tego quizu