Statystyki dla Najważniejsze wydarzenia w historii Świata i Polski

Kliknij tutaj aby rozwiązać quiz!

Ogólne statystyki

  • Ten quiz został rozwiązany 732 razy
    (673 od ostatniego zresetowania)
  • Średni wynik to 18 z 31

Statystyki odpowiedzi

HintOdpowiedź% Poprawnych
Chrzest Polski966 r. n.e.
94%
Zjazd Gnieźnieński1000 r. n.e.
92%
Wybuch II Wojny Światowej1939 r. n.e.
91%
Koronacja Bolesława Chrobrego1025 r. n.e.
89%
Wybuch I Wojny Światowej1914 r. n.e.
89%
Pierwszy Rozbiór Polski1772 r. n.e.
82%
Hitler Kanclerzem Niemiec1933 r. n.e.
82%
Uchwalenie Konstytucji 3-ego Maja1791 r. n.e.
81%
Wybuch Powstania Listopadowego1830 r. n.e.
80%
Traktat Wersalski1919 r. n.e.
76%
Zburzenie Muru Berlińskiego1989 r. n.e.
76%
Hołd Pruski1525 r. n.e.
69%
Upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego476 r. n.e.
66%
Otworzenie Akademii Krakowskiej1364 r. n.e.
57%
Początek obrad Kongresu Wiedenskiego1814 r. n.e.
57%
Bitwa pod Grunwaldem (dokładna data dzień. miesiąc. rok15.07.1410
56%
Koronacja Władysława Łokietka1320 r. n.e.
55%
Upadek Konstantynopola1453 r. n.e.
52%
Wezwanie na pomoc zakonu Krzyżackiego przez Mazowieckiego1226 r. n.e.
52%
Wybuch Wojny Secesyjnej w Stanach Zjednoczonych1861 r. n.e.
49%
Koronacja Królowej Jadwigi1384 r. n.e.
49%
Śmierć króla Kazimierza Ostatniego piasta na tronie Polski1370 r. n.e.
48%
Marcin Luter ogłasza 95 tez krytykujących hierarchię kościelną1517 r. n.e.
48%
Powstanie Rzymu753 r. p.n.e.
47%
Wybuch powstania kozackiego na Ukrainie1648 r. n.e.
40%
Pierwsze Igrzyska Olimpijskie w Grecji776 r. p.n.e.
36%
Ostateczne zjednoczenie ziem Wielkopolski Malopolski Śląska Pomorza990 r. n.e.
31%
Zajęcie Pomorza Gdańskiego Przez Krzyżaków1308 r. n.e.
28%
Wybuch wielkiej wojny północnej miedzy Rosją a Szwecją1700 r. n.e.
22%
Sejm Polski składa się z Sejmu i Senatu1493 r. n.e.
22%
Wybuch wojny o Inflanty1600 r. n.e.
21%

Rozkład punktacji

Percentyl według liczby udzielonych odpowiedzi

Procent ludzi z każdym wynikiem

Twoja historia wyników

Nie rozwiązałeś tego quizu od ostatniego zresetowania