Statystyki dla Czasowniki nieregularne - niemiecki

Kliknij tutaj aby rozwiązać quiz!

Ogólne statystyki

  • Ten quiz został rozwiązany 47 razy
    (7 od ostatniego zresetowania)
  • Średni wynik to 157 z 243

Statystyki odpowiedzi

HintOdpowiedź% Poprawnych
zaczynać 1.beginnen
100%
prosić 1.bitten
100%
przynosić 1.bringen
100%
myśleć 1.denken
100%
mieć pozwolenie 1.dürfen
100%
polecać 1.empfehlen
100%
jeść 1.essen
100%
jechać, wieźć 1.fahren
100%
znajdować 1.finden
100%
latać 1.fliegen
100%
dawać 1.geben
100%
podobać się 1. | podobać się 3.gefallen
100%
iść 1.gehen
100%
wygrać 1.gewinnen
100%
mieć 1.haben
100%
trzymać 1.halten
100%
wisieć 1.hängen
100%
podnosić 1.heben
100%
nazywać się 1.heißen
100%
pomagać 1.helfen
100%
znać 1.kennen
100%
przychodzić 1.kommen
100%
móc, umieć 1.können
100%
ładować, zapraszać 1.laden
100%
czytać 2.las
100%
zostawiać, kazać, pozwalać 1.lassen
100%
biec 1.laufen
100%
cierpieć 1.leiden
100%
pożyczać 1.leihen
100%
czytać 1.lesen
100%
leżeć 1.liegen
100%
pożyczać 2.lieh
100%
lubić, chcieć 1.mögen
100%
musieć 1.müssen
100%
brać 1.nehmen
100%
wymieniać, nazywać 1.nennen
100%
wołać 1.rufen
100%
spać 1.schlafen
100%
bić 1.schlagen
100%
zamykać 1.schließen
100%
pisać 1.schreiben
100%
pływać 1.schwimmen
100%
widzieć, patrzeć 1.sehen
100%
być 1.sein
100%
śpiewać 1.singen
100%
siedzieć 1.sitzen
100%
rozmawiać 1.sprechen
100%
skakać 1.springen
100%
stać 1.stehen
100%
umierać 1.sterben
100%
nosić 1.tragen
100%
spotykać 1.treffen
100%
pić 1.trinken
100%
czynić 1.tun
100%
zapominać 1. | zapominać 3.vergessen
100%
zgubić, przegrać 1.verlieren
100%
rosnąć 1.wachsen
100%
myć, prać 1.waschen
100%
stawać się 1.werden
100%
wiedzieć 1.wissen
100%
jeść 2.
67%
prosić 2.bat
67%
zaczynać 2.begann
67%
zaczynać 3.begonnen
67%
otrzymać 1. | otrzymać 2.bekommen
67%
oferować 1.bieten
67%
pozostawać 1.bleiben
67%
polecać 2.empfahl
67%
znajdować 2.fand
67%
płynąć 1.fließen
67%
latać 2.flog
67%
jechać, wieźć 2.fuhr
67%
dawać 2.gab
67%
przynosić 3.gebracht
67%
jechać, wieźć 3.gefahren
67%
podobać się 2.gefiel
67%
znajdować 3.gefunden
67%
iść 3.gegangen
67%
dawać 3.gegeben
67%
jeść 3.gegessen
67%
trzymać 3.gehalten
67%
wisieć 3.gehangen
67%
nazywać się 3.geheißen
67%
podnosić 3.gehoben
67%
pomagać 3.geholfen
67%
znać 3.gekannt
67%
przychodzić 3.gekommen
67%
ładować, zapraszać 3.geladen
67%
zostawiać, kazać, pozwalać 3.gelassen
67%
biec 3.gelaufen
67%
leżeć 3.gelegen
67%
czytać 3.gelesen
67%
pożyczać 3.geliehen
67%
musieć 3.gemusst
67%
brać 3.genommen
67%
radzić, zgadywać 3.geraten
67%
wołać 3.gerufen
67%
spać 3.geschlafen
67%
bić 3.geschlagen
67%
zamykać 3.geschlossen
67%
pisać 3.geschrieben
67%
pływać 3.geschwommen
67%
widzieć, patrzeć 3.gesehen
67%
siedzieć 3.gesessen
67%
rozmawiać 3.gesprochen
67%
skakać 3.gesprungen
67%
umierać 3.gestorben
67%
kłócić się 3.gestritten
67%
śpiewać 3.gesungen
67%
czynić 3.getan
67%
nosić 3.getragen
67%
spotykać 3.getroffen
67%
pić 3.getrunken
67%
rosnąć 3.gewachsen
67%
wygrać 2.gewann
67%
myć, prać 3.gewaschen
67%
iść 2.ging
67%
pomagać 2.half
67%
mieć 2.hatte
67%
trzymać 2.hielt
67%
nazywać się 2.hieß
67%
wisieć 2.hing
67%
podnosić 2.hob
67%
przychodzić 2.kam
67%
znać 2.kannte
67%
móc, umieć 2.konnte
67%
leżeć 2.lag
67%
biec 2.lief
67%
cierpieć 2.litt
67%
ładować, zapraszać 2.lud
67%
lubić, chcieć 2.mochte
67%
musieć 2.musste
67%
brać 2.nahm
67%
wymieniać, nazywać 2.nannte
67%
radzić, zgadywać 1.raten
67%
wołać 2.rief
67%
radzić, zgadywać 2.riet
67%
widzieć, patrzeć 2.sah
67%
śpiewać 2.sang
67%
spać 2.schlief
67%
zamykać 2.schloss
67%
bić 2.schlug
67%
pisać 2.schrieb
67%
pływać 2.schwamm
67%
rozmawiać 2.sprach
67%
skakać 2.sprang
67%
stać 2.stand
67%
umierać 2.starb
67%
wspinać się, rosnąć 1.steigen
67%
kłócić się 1.streiten
67%
kłócić się 2.stritt
67%
czynić 2.tat
67%
spotykać 2.traf
67%
pić 2.trank
67%
deptać, wejść 1.treten
67%
nosić 2.trug
67%
spędzać 1.verbringen
67%
zapominać 2.vergaß
67%
zgubić, przegrać 2.verlor
67%
znikać 2.verschwand
67%
znikać 1.verschwinden
67%
znikać 3.verschwunden
67%
być 2.war
67%
rzucać 2.warf
67%
rzucać 1.werfen
67%
rosnąć 2.wuchs
67%
myć, prać 2.wusch
67%
wiedzieć 2.wusste
67%
ciągnąć 1.ziehen
67%
ciągnąć 2.zog
67%
zmuszać 2.zwang
67%
zmuszać 1.zwingen
67%
otrzymać 2.bekam
33%
zdać egzamin 2.bestand
33%
zdać egzamin 1.bestehen
33%
pozostawać 2.blieb
33%
oferować 2.bot
33%
przynosić 2.brachte
33%
myśleć 2.dachte
33%
mieć pozwolenie 2.durfte
33%
przyjmować 1. | przyjmować 3.empfangen
33%
przyjmować 2.empfing
33%
polecać 3.empfohlen
33%
łapać 1.fangen
33%
łapać 2.fing
33%
płynąć 2.floss
33%
prosić 3.gebeten
33%
pozostawać 3.geblieben
33%
oferować 3.geboten
33%
myśleć 3.gedacht
33%
mieć pozwolenie 3.gedurft
33%
łapać 3.gefangen
33%
latać 3.geflogen
33%
płynąć 3.geflossen
33%
mieć 3.gehabt
33%
móc, umieć 3.gekonnt
33%
udać się 2.gelang
33%
udać się 1.gelingen
33%
cierpieć 3.gelitten
33%
udać się 3.gelungen
33%
lubić, chcieć 3.gemocht
33%
wymieniać, nazywać 3.genannt
33%
rozkoszować się 1.genießen
33%
rozkoszować się 2.genoss
33%
rozkoszować się 3.genossen
33%
stać 3.gestanden
33%
wspinać się, rosnąć 3.gestiegen
33%
deptać, wejść 3.getreten
33%
być 3.gewesen
33%
wygrać 3.gewonnen
33%
stawać się 3.geworden
33%
rzucać 3.geworfen
33%
wiedzieć 3.gewusst
33%
ciągnąć 3.gezogen
33%
zmuszać 3.gezwungen
33%
zamierzać 2.hatte ... vor
33%
zostawiać, kazać, pozwalać 2.ließ
33%
siedzieć 2.saß
33%
wspinać się, rosnąć 2.stieg
33%
deptać, wejść 2.trat
33%
podpisać 1.unterschreiben
33%
podpisać 2.unterschrieb
33%
podpisać 3.unterschrieben
33%
spędzać 3.verbracht
33%
spędzać 2.verbrachte
33%
zgubić, przegrać 3.verloren
33%
zamierzać 3.vorgehabt
33%
zamierzać 1.vorhaben
33%
stawać się 2.wurde
33%
zdać egzamin 3.bestanden
0%
upływać 3.vergangen
0%
upływać 1.vergehen
0%
upływać 2.verging
0%
opuszczać 1. | opuszczać 3.verlassen
0%
opuszczać 2.verließ
0%
zaspać 1. | zaspać 3.verschlafen
0%
zaspać 2.verschlief
0%

Rozkład punktacji

Percentyl według liczby udzielonych odpowiedzi

Procent ludzi z każdym wynikiem

Twoja historia wyników

Nie rozwiązałeś tego quizu od ostatniego zresetowania