Statystyki dla Alfabet Morse'a z polskimi literami

Kliknij tutaj aby rozwiązać quiz!

Ogólne statystyki

  • Ten quiz został rozwiązany 115 razy
  • Średni wynik to 21 z 73

Statystyki odpowiedzi

ZnakKod Morse'a% Poprawnych
A.-
100%
B-...
71%
O---
71%
S...
68%
C-.-.
66%
E.
66%
I..
63%
T-
63%
M--
61%
N-.
61%
D-..
55%
F..-.
53%
H....
53%
G--.
53%
K-.-
50%
R.-.
50%
U..-
45%
P.--.
42%
Z--..
42%
W.--
42%
Q--.-
42%
L.-..
42%
J.---
42%
SOS...---...
39%
Y-.--
37%
5.....
34%
4....-
34%
8---..
32%
6-....
32%
0-----
32%
7--...
32%
3...--
32%
2..---
32%
Ą.-.-
32%
1.----
32%
V...-
32%
9----.
29%
X-..-
29%
. (kropka).-.-.-
16%
Ć-.-..
13%
: (dwukropek)---...
13%
+ (plus).-.-.
13%
Ś...-...
13%
Ń--.--
11%
Ę..-..
11%
Ó---.
11%
CQD-.-.--.--..
11%
Ź--..-
8%
Błąd........
8%
= (znak równości)-...-
8%
) (nawias zamykający)-.--.-
8%
( (nawias otwierający)-.--.
8%
/ (ukośnik)-..-.
8%
Ż--..-.
8%
! (wykrzyknik)-.-.--
8%
' (apostrof).----.
8%
, (przecinek)--..--
8%
? (pytajnik)..--..
8%
- (minus)-....-
8%
" (cudzysłów).-..-.
8%
_ (podkreślenie)..--.-
8%
; (średnik)-.-.-.
8%
@ (małpa).--.-.
5%
Początek nadawania-.-.-
5%
Koniec nadawania.-.-.
5%
Koniec kontaktu...-.-
5%
Prośba o powtórzenie..--..
5%
Zrozumiano...-.
5%
Czekaj.-...
5%
Wezwanie-.-
5%
Ł.-..-
5%
Początek kontaktu...-...-...-
3%
Znak rozdziału.-..-
3%

Rozkład punktacji

Percentyl według liczby udzielonych odpowiedzi

Procent ludzi z każdym wynikiem

Twoja historia wyników

Nie rozwiązałeś tego quizu