Take another quiz >

Znaki interpunkcyjne

Nazwij wymienione znaki interpunkcyjne.
Quiz by SaturnPL
Rate:
Last updated: January 17, 2018
First submittedJanuary 17, 2018
Times taken6,538
Rating4.89
2:00
Wpisz odpowiedź tutaj
0
 / 10 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
 
Nazwa znaku
.
Kropka
,
Przecinek
;
Średnik
-
Myślnik
?
Pytajnik
 
Nazwa znaku
!
Wykrzyknik
:
Dwukropek
...
Wielokropek
„”
Cudzysłów
(
Nawias
No comments yet.