Polska i świat po II wojnie światowej - nazwiska - trudne

Nazwiska
Quiz wykonany przez Saranghaeyosso
Oceń:
Ostatnio zaktualizowany: 15 maj, 2019
Po raz pierwszy przesłany13 maj, 2019
Razy rozwiązany56
Zgłoś quizZgłoś
20:00
Tutaj wpisz odpowiedź:
0
 / 98 odgadnięto
Quiz jest zapauzowany. Zostały ci jeszcze .
Punktacja
Twój wynik to / = %
Twój wynik jest taki sam lub lepszy od % uczestników testu także zdobyło 100%
Średni wynik to
Twój rekordowy wynik to
Twój najszybszy czas to
Przewiń w dół, aby zobaczyć odpowiedzi i więcej statystyk ...
Opis
Nazwisko
Stefan Wyszyński
Polski duchowny
Prymas Polski
Prymas Tysiąclecia
Działalność oświatowa i społeczna w kręgach robotniczych
Poddany represjom
Internowany
Józef Stalin
Sowiecki rewolucjonista
Dyktator
Polityk pochodzenia gruzińskiego
Organizator zbrojnego przewrotu bolszewickiego / rewolucja październikowa
Przyczynienie się do wybuchu II wojny światowej
Państwowy terror
Zesłania i niewolnicza praca w łagrach
Reprezentant ZSRR podczas konferencji w Poczdamie
Kult jednostki
Winston Churchill
Brytyjski polityk
Mąż stanu
Mówca
Strateg
Pisarz
Historyk
Dwukrotny premier Wielkiej Brytanii
Żelazna kurtyna
Bolesław Piasecki
Przywódca Ruchu Narodowo-Radykalnego
Założyciel Stowarzyszenia PAX
Propaganda zasad współpracy Kościoła z państwem komunistycznym
Edward Osóbka-Morawski
Przewodniczący PKWN
Premier Rządu Tymczasowego
Premier TRJN
Leopold Okulicki
Ostatni komendant Armii Krajowej
Generał brygady Wojska Polskiego
Komendant głowny organizacji NIE
Pseudonim Niedźwiadek
Rozwiązanie Armii Krajowej
Aresztowanie podczas procesu szesnastu
Stanisław Mikołajczyk
Przywódca PSL
Wicepremier TRJN
Minister rolnictwa TRJN
Premier rządu emigracyjnego
Clement Attlee
Premier Wielkiej Brytanii
Następca Winstona Churchilla
Reprezentant Wielkiej Brytanii podczas konferencji w Poczdamie
Józef Cyrankiewicz
Członek władz PZPR
Pięciokrotny premier Polski
Bolesław Bierut
Przewodniczący PZPR
Prezydent RP
Sfałszowane wybory parlamentarne
Harry Truman
Prezydent Stanów Zjednoczonych
Następca Franklina Delano Roosevelta
Decyzja o użyciu broni atomowej wobec Japonii
Reprezentant USA podczas konferencji w Poczdamie
Doktryna Trumana
Władysław Gomułka
I sekretarz KC PPR
I sekretarz KC PZPR
Josip Broz-Tito
Przywódca Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii
Skuteczna polityka wobec licznych narodów Jugosławii
Skuteczne utrzymywanie jedności kraju
Walter Ulbricht
Przewodniczący rady państwa NRD
I sekretarz Socjalistycznej Partii Jedności (SED)
Witold Pilecki
Rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego
Żołnierz Armii Krajowej
Więzień i organizator ruchu oporu w Auschwitz
Autor raportów o Holocauście
Oskarżony i skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci
Prowadzenie siatki wywiadowczej wewnątrz obozu Auschwitz
Hilary Minc
Minister przemysłu Rządu Tymczasowego i TRJN
Minister przemysłu i handlu w rzadzie Józefa Cyrankiewicza
Przewodniczący PKPG
Wicepremier PZPR
Twórca planu sześcioletniego
Klement Gottwald
Prezydent Czechosłowacji
Przejęcie władzy i zmuszenie prezydenta do ustąpienia
Konrad Adenauer
Działacz partii chrześcijańsko-demokratycznej
Kanclerz RFN
Stworzenie państwa silnego gospodarczo
Odbudowanie struktur militarnych państwa
Andriej Żdanow
Współpracownik Józefa Stalina
Od jego nazwiska powstała nazwa powojennej polityki wewnętrznej ZSRR
Otto Grotewohl
Pierwszy premier NRD
Uznanie polskiej granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej
Nikita Chruszczow
I sekretarz KC KPZR
Premier ZSRR
Przeprowadzenie destalinizacji
Rywalizowanie z USA w zakresie zbrojeń i podróży kosmicznych
Odchodzenie od kultu jednostki
Konstanty Rokossowski
Polski i radziecki żołnierz
Wiceminister obrony ZSRR
Minister obrony narodowej
Dowódca Wojska Polskiego
Po zakończeniu działań wojennych został skierowany do Polski
George Marshall
Amerykański dowódca wojskowy
Współtwórca doktryny Trumana
Od jego nazwiska powstała nazwa planu pomocy gospodarczej dla Europy
Wilhelm Pieck
Członek niemieckiego ruchu robotniczego
Prezydent NRD
John Fitzgerald Kennedy
Prezydent Stanów Zjednoczonych
Regulowanie stosunków ze Związkiem Radzieckim
Deklaracja solidarności z mieszkańcami podzielonego miasta Berlin
+1
Poziom 35
26 sie, 2020
Chyba na odwrót zrobiłeś.