thumbnail

Ang zaw

Quiz wykonany przez Ryba123
Oceń:
Ostatnio zaktualizowany: 8 listopad, 2023
Jeszcze nie spróbowałeś rozwiązać tego quizu.
Po raz pierwszy przesłany26 wrzesień, 2023
Razy rozwiązany73
Średni wynik52,0%
Zgłoś quizZgłoś
10:00
,dasdsapo
0
 / 100 odgadnięto
Quiz jest zapauzowany. Zostały ci jeszcze .
Punktacja
Twój wynik to / = %
Twój wynik jest taki sam lub lepszy od % uczestników testu także zdobyło 100%
Średni wynik to
Twój rekordowy wynik to
Twój najszybszy czas to
Przewiń w dół, aby zobaczyć odpowiedzi i więcej statystyk ...
POL
ANG
złożona funkcjonalność
complex functionality
przymocować
attach
etykieta skryptu
script tag
atrybut źródłowy
source attribute
średnik
semicolon
wtrącenie
paranthesis / inclusion
wydarzenie
event
nawiasy
brackets
własność
property
odwoływać się do
reference / refer to
Instrukcje warunkowe
conditional statements
efekt przełączania
toggle effect
operatory porównania
comparison operators
identyczny
identical
ogólny zakres
overview
oprogramowanie
software
pętle
loops
struktura
structure
komenda
command
manipulować
manipulate
ukośnik
slash
odświeżyć
refresh
niezbędny
necessary
wstawiać
insert
nawias kwadratowy
square bracket
POL
ANG
tablica
array
zmienna
variable
potem
afterwards
wymieniony
mentioned
źródło
source
nowoczesne funkcje
modern features
wydajność
performance
wstawiać pomiędzy
interpolate
Konkatenacja
concatenation
potężny pomysł
powerful concept
krótsza droga
concise way
obliczać
compute
pomnożyć
multiply
gromadzić
accumulate
funkcja wywołania zwrotnego
callback function
pobrać
retrieve
zmusi(to)
force it
Instrukcje warunkowe
conditional statements
istota, sedno
essence
rozbić to
break that down
różnorodne komponenty
various components
pasek tytułu
title bar
znacząco
meaningfully
ponad to
more over
mała siatka
little grid
POL
ANG
krzywa logistyczna
logistic curve
pierwsze wrażenie
first impression
zwyczajna zmienna
ordinary variable
karty sieciowe
network adapters
modyfikować
modify
satysfakcjonujące
satisfying
podkreślenie
underline
zniszczony w wyniku
destroyed in effect
osiągnięcia
achievements
rejestr
registry
zawierać
include
istotny
relevant
wykonywać
execute
przeskakiwać
jump over
powoływać
invoke
domyślna biblioteka
default library
moduł sprawdzania plików systemowych
System File Checker
doświadczenie zawodowe
work experience
rozgałęziać się
to branch
oceniać
evaluate
wbudowany
build in / built in
zerknąć
glance
okno eksploratora
explorer window
poprawione i obrócone
tweaked and turned
osiągać / dostawać
gain
POL
ANG
rozwiązanie
solution
wektor
vector
klawisze strzałek
arrow keys
układ
layout
drobiazgi
odds and ends
sieci neuronowe
neural networks
linia podziału
dividing line
konkretne wartości
specific values
arytmetyka
arithmetic
poprzednie wersje
Previous Versions
przerwać
abort
określać
determine
wywołanie systemowe
system call
rozmowa kwalifikacyjna
job interview
zwariowany wzór
loopy pattern
doskonalić
to perfect
zapewnić
assure
informacje dydaktyczne
didactic information
absurdalne
absurdly
zarządzanie sprzętem komputerowym
managing the hardware
losowo, przypadkowo / arbitralnie
arbitrarily
w pewnym sensie
in a sense
podsumować
to summarize / to sum up
znaczna część
chunk of
wynik operacji
result of operation
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy