Bibelen: Det gamle testamente

Se hvor mye du kan om GT
Quiz by profnick
Rate:
Last updated: September 14, 2020
First submittedSeptember 19, 2019
Times taken341
Report this quizReport
8:00
Enter answer here
0
 / 27 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
De første bøkene i GT kalles
De fem mosebøkene (Toraen)
Delen av GT med en gjennomgang av gamle Israels historie
Historiebøkene
Delen av GT som inkl. Jobs bok, salmene og Høysangen
Visdomsbøkene (de poetiske bøkene)
Delen av GT med 4 store og 12 små profetbøker
Profetene (de profetiske bøkene)
At Adam og Eva spiste fra kunnskapens tre uten tillatelse
Syndefallet
Da Gud utslettet verdens mennesker og dyr
Syndfloden
Mannen Gud ba bygge en ark (båt) for å overleve
Noah
De tre patriarkene som jødene stammer fra ifølge GT
Abraham, Isak, Jakob (Israel)
Det som Gud inngikk med jødenes stamfar
Pakten
Guds utvalgte folk i GT
Israelittene (jøder er deres etterkommere)
Antallet stammer Israel var delt inn i (Israels sønner)
12 (inkl. Judah)
Landet som stammene skal ha endt opp som slaver i
Egypt
Hva menes med eksodus?
Utvandringen fra Egypt (i 2. mosebok)
Profeten som ledet eksodusen
Moses
Hint
Answer
Måten Gud hjalp israelittene ut av Egypt på
De ti landeplagene
Der Gud overleverte loven israelittene skulle leve etter
Sinai-fjellet (på Sinai-halvøya i Egypt)
Denne loven kalles også
Moseloven
Den mest berømte delen av loven
De ti bud
Landområdet som Gud hadde lovet Abrahams etterkommere
Kanaan
De tre israelittiske kongene
Saul, David, Salomo
Profeten som salvet de to første kongene
Samuel
De to kongerikene som Israel ble delt inn i
Israel og Judah
De som erobret Jerusalem og tvangsforflyttet jødene
Babylonerne
Boken der en mann blir pint fordi Gud har inngått et veddemål med Satan
Jobs bok
Bok med sanger som lovpriser Gud
Salmenes bok
To av de fire store profetbøkene (skriv 'og' mellom navnene)
Jesaja, Jeremia, Esekiel, Daniel
Ordet brukt om den fremtidige mannen som profetene mente ville gjenopprette Israel
Messias (den salvede)
No comments yet