Take another quiz >

Hinduisme og buddhisme - Fakta og begreper

Enter an answer into the box
Give Up?
Enter answer here
0 / 47 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored /47 = %.
This beats or equals % of test takers
The average score is
Your high score is
Your best time is remaining
Points
You have earned / 5 points for this quiz
This quiz is not eligible for points
Next Level
/
Keep scrolling down for answers and more stats ...
×
Help

Enter answers in the area marked "Enter answer here".

You can enter any answer, at any time - they don't have to be in order

Punctuation and capitalization don't matter on JetPunk.

Hint
Answer
De helligste tekstene i hinduismen, som er blant verdens eldste hellige skrifter
Det Absolutte, den kosmiske substansen og prinsippet, eller verdenssjelen
Den individuelle sjelen til alt som lever, som blir gjenfødt
Gjenfødelsenes (reinkarnasjonenes) kretsløp
Måten ens handlinger får konsekvenser for ens gjenfødelse
Den kosmiske plikten man skal følge, også avhengig av kjønn og klasse/kaste
Ofringsritualet i hinduismen
Frigjøring fra gjenfødelsenes kretsløp
Hengiven dyrking av en guddom for å kunne forenes med denne guddommen etter døden
Den guden som flest hinduer dyrker som den største (avbildes som en hersker)
Den guden som nest flest hinduer dyrker som den største (avbildes som en vismann, assosieres også med fruktbarhet)
I en slags treenighet står Vishnu for opprettholdelse av verden, Shiva for den sykliske ødeleggelsen, mens denne mindre guden står for skapelsen
En nedstigning, eller menneskelig inkarnasjon av en guddom
Vishnus avatar fra eposet Bhagavad Gita
Vishnus avatar fra eposet Ramayana
Vishnus kone, gudinnen av velstand
Brahmas kone, gudinnen av kunnskap
Shivas kone, gudinnen av fruktbarhet (en av de viktigste gudinnene)
Den populære krigerske versjonen av Shivas kone
Den mest skremmende krigerske versjonen av Shivas kone
Den kjente guden for godt hell med et elefanthode, også sønnen til Shiva
Retningen innen hinduismen som dyrker Vishnu
Retningen innen hinduismen som dyrker Shiva
Retningen innen hinduismen som dyrker gudinnen
Hint
Answer
Den mest ortodokse retningen innenfor buddhismen, som ikke har guddommer eller tilsvarende
Den mest mangfoldige (og utbredte) retningen innenfor buddhismen, der man blant annet dyrker bodhisattvaer og himmelske buddhaer (betyr den store vognen)
Den esoteriske og tantriske buddhismen med mange guder og gudelignende figurer, som er flertallsreligion i Tibet og Mongolia (betyr diamant-vognen)
Grunnleggeren av buddhismen
I buddhismen er det forskjell mellom disse to gruppene
Buddhistiske byggverk som skal inneholde relikvier etter Buddha
Ordet som brukes om Buddhas lære
Kanonen av buddhistiske skrifter i theravada (også kalt Pali-kanonen etter språket den er skrevet på)
Det buddhistiske skrifter gjerne blir kalt (brukes også om ulike tekster fra det gamle India)
Det man kaller fellesskapet enten av munker eller alle buddhister
Til sammen blir Buddha, Dharma og Sangha kalt
Det buddhister kaller frigjøring fra gjenfødelsenes kretsløp
Hoveddoktrinen i buddhismen
Måten å oppnå frigjøring på
Det buddhistiske lekfolk er forventet å følge for å forbedre sin karma
Nesten-buddhaer som fungerer som gudelignende figurer for mange buddhister i Kina, Japan og Korea
En av de aller største bodhisattvaene, representerer barmhjertighet
En veldig kjent underskole i mahayana-buddhisme fra Japan som vektlegger meditasjon
Mahayana-skolen som dyrker den himmelske Amitabha Buddha for å bli gjenfødt i hans himmel
Det man kaller sjefsmunkene i tibetansk buddhisme (egentlig tibetansk for guru, lærer)
Det geometriske rituelle symbolet brukt særlig i tibetansk buddhisme
Spesielle ord og setninger som gjentas under meditasjon, særlig i tibetansk buddhisme
Den åndelige lederen av tibetanerne i dag
Answer Stats
Hint
Answer
% Correct
Your %
No comments yet.
×
Congrats!
You have reached a new level
To save this level, you'll have to
create an account
×
Congrats!
You have earned a new badge
To save this badge, you'll have to
create an account