Jødedommen og Det gamle testamente

Quiz instructions
Quiz by profnick
Rate:
Last updated: October 7, 2019
First submittedSeptember 18, 2019
Times taken120
Report this quizReport
8:00
Enter answer here
0
 / 29 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
Antallet jøder i verden
14 millioner
Gudetroen i jødedommen
Monoteistisk
Jøder kan praktisere hvilken som helst religion eller ingen dersom de er
Etniske jøder
Det jødiske språket
Hebraisk
Jødedommens hellige bok
Den hebraiske bibel (Tanakh)
Denne boken er det samme som
Det gamle testamente
Den bibelske gudens navn (som jøder ikke sier)
Jahve (YHWH, Yahweh)
Guds navn i Bibelen er byttet ut med
Herren
Den store profeten og patriarken som er jødenes stamfar
Abraham
Jødedommen kalles en ... religion
Abrahamisk (religion)
Hva inngikk denne profeten med Gud?
Pakten (mellom Gud og Abrahams etterkommere)
Det synlige tegnet på pakten
Omskjæring av guttebarn
Sønnen til Abraham, som Gud ba ham å ofre, men stoppet
Isak
Dennes sønn igjen, som fikk navnet Israel av Gud, og 12 sønner
Jakob
Folkeslaget som disse 12 utgjorde stammene av
Israelittene
Hint
Answer
Eksodus som 2. mosebok også kalles sikter til
Utvandringen fra Egypt
Profeten som ledet denne eksodusen
Moses
Jødedommens aller helligste tekst
Toraen (Torah)
Dette er det samme som
De fem mosebøkene
Grunnen til at dette er det helligste, noe Moses fikk av Gud
Moseloven
Antallet bud i denne loven
613
Den jødiske teksten i mange bind som tolker loven
Talmud
Rituelt ren mat som jøder kan spise kalles
Kosher
Den jødiske hviledagen kalles
Sabbaten
Hvilken ukedag er hviledagen (den syvende dagen)?
Lørdag
Den jødiske høytiden som feirer eksodusen
Påske (Pesach)
De geistlige med autoritet i jødedommen
Rabbinere
Den israelittiske stammen og kongeriket som jødene kommer fra
Judah
Den store jødiske kongen fra før Israel ble delt og senere erobret
David
No comments yet