Middelalderen

Enter an answer into the box
Quiz by profnick
Rate:
Last updated: September 1, 2019
First submittedMay 27, 2016
Times taken67
Report this quizReport
5:00
Enter answer here
0
 / 24 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
Året den siste vest-romerske keiseren ble avsatt og antikken endte
476
Året Muhammad grunnla islam
610
Det store muslimske riket i tidlig middelalder
Kalifatet
Hovedstaden i det bysantinske keiserriket (før det kjent som Østromerriket)
Konstantinopel
Denne mannen har blitt kalt Europas grunnlegger fordi han ble keiser i Sentral- og Vest-Europa i 800
Karl den store
Religionen til denne keiseren
Katolsk kristendom
Systemet der en konge gir landområder til sine støttespillere for at de skal styre dem (men som gikk i arv)
Føydalisme
Landområdene som ble styrt på vegne av kongen
Len
Den privilegerte standen som styrte landområdene, og som hadde en bondebefolkning under seg
Adel
Det man kaller bønder som var ufrie (kunne ikke forlate gården)
Livegne (serfer)
Kirkens munker, nonner, prester og biskoper som stand (eide også mye jord)
Geistlige
Den katolske kirkens øverste biskop med hovedsete i Roma
Paven
Det løse tyske keiserriket i middelalderen (og helt til 1806) kaller vi
Det hellige tysk-romerske riket
Hvilken tidsepoke som er viktig i norsk historie, foregikk på slutten av tidlig middelalder?
Vikingtiden
Folket som erobret England i 1066
Normannerne
Kampen mellom paven og den tysk-romerske keiseren om innflytelse i Europa
Investiturstriden
Kristne ridderes forsøk på å erobre det hellige land (altså Jerusalem)
Korstogene
Dette dokumentet fra 1215 gjorde de engelske baronene fikk en rådgivende rolle overfor kongen i et parlament
Magna Carta
Den fryktede mongolske krigsherren på 1200-tallet
Dsjengis Khan
Den store pesten ca. 1349
Svartedauden
Det tyrkiske sultanatet som erobret Bysants i 1453 og eksisterte helt til 1922
Osmanerriket
Hva forbindes Firenze, Venezia og Pisa aller mest med?
Renessansen
Den største renessanse-maleren av dem alle
Leonardo da Vinci
Oppfinneren av boktrykkerkunsten ca. 1455
Johann Gutenberg
No comments yet