Statistics for Jesus Kristus og Det nye testamente

Click here to take the quiz!

General Stats

  • This quiz has been taken 598 times
  • The average score is 20 of 32

Answer Stats

HintAnswer% Correct
Byen som Jesus ble født i (kong Davids by)Betlehem
94%
Jesu mor (dermed Guds mor fordi han var både menneskelig og guddommelig)Jomfru Maria
94%
Kombinasjonen av Gud Faderen, Sønnen (Jesus) og Den Hellige Ånd som én Gud i tre personerTreenigheten
81%
Under hvilken høytid ble Jesus korsfestetPåske
80%
De fire bøkene som handler om Jesus kallesEvangeliene
80%
Den fremste av de 12 disiplene og navnet hans betyr Klippen ("du er klippen jeg skal bygge min kirke på")Peter
78%
Byen som Jesus var fraNasaret
77%
Under hvilken høytid steg Den Hellige Ånd ned over disiplene?Pinse
75%
Under sitt siste måltid med disiplene sa Jesus at vinen er hans blod og brødet hans legeme, hva kalles dette kristne ritualet?Nattverd (eukaristi)
75%
Hva kalles den kristne høytiden 40 dager etter påske, da Jesus steg opp til himmelen?Kristi Himmelfart
71%
Et annet ord for Jesu disipler (som ikke er begrenset til hans 12 disipler)Apostler
71%
Hva betyr Kristus?Messias (den salvede)
70%
En noe ubeskrivelig kraft som også er en guddommelig person som skal knytte kristne sammenDen Hellige Ånd
69%
Predikanten som ventet på Messias og døpte den voksne JesusJohannes døperen
68%
Den romerske guvernøren i Judea som iverksatte korsfestelsen av Jesus (selv om han ikke var enig i hans dom)Pontius Pilatus
67%
Det Jesus og kristne kaller GudFaderen
67%
Den jødiske kongen som prøvde å drepe Jesus-barnetHerodes den store
67%
Hvilket språk ble Det nye testamente skrevet på?Gresk
63%
Hvilken apostel var ikke blant Jesu disipler, men konverterte senere og spredte kristendommen vestover i Romerriket?Paulus
63%
Kristendommen har en lineær historieforståelse som leder mot..Dommedag
63%
Endestasjonen til de som ikke står i livets bok på dommedag, også kalt "den andre død"Ildsjøen (Helvete)
62%
Den siste boka i BibelenJohannes' åpenbaring
60%
Den kjente prekenen til Jesus i Matteus' evangeliumBergprekenen
59%
Evangelistene i riktig rekkefølgeMatteus, Markus, Lukas, Johannes
58%
Hvilken apostel tvilte på Jesu oppstandelse (inntil han fikk bevis)?Thomas
56%
Det Gud i Det gamle testamente blir kalt, men som også brukes om Jesus av kristneHerren
53%
De jødiske lærde Jesus gjerne debatterte medFariseerne
46%
Hvilket språk snakket Jesus?Arameisk
45%
Et annet ord for den voldelige endetidenApokalypsen
40%
Den jødiske småkongen av Galilea som ikke var enig i Jesu dødsdom (han var også sønn av Herodes den store)Herodes Antipas
33%
De ansvarlig for å ha dømt Jesus til døden for blasfemiDe jødiske prestene
31%
Den gylne byen der kristne vil leve evig etter dommedagNye Jerusalem
25%

Score Distribution

Percentile by Number Answered

Percent of People with Each Score

Your Score History

You have not taken this quiz