Čeští panovníci

Napiš jména všech historicky doložených českých knížat a králů.
Quiz by wojtaw
Rate:
Last updated: October 25, 2018
First submittedOctober 25, 2018
Times taken66
Report this quizReport
10:00
Enter monarch here:
0
 / 33 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Česká knížata - Přemyslovci
872?-883? 885?-889?
I
Bořivoj
 
883?-885?
 
Strojmír
 
890-894
I
Svatopluk
Mojmírovci
894-915
I
Spytihněv
 
915-921
I
Vratislav
 
921-935
(I)
Václav
Svatý
935-972
I
Boleslav
Ukrutný
972-999
II
Boleslav
Pobožný
999-1002, 1003
III
Boleslav
Ryšavý
1002-1003
 
Vladivoj
Piastovci
1003, 1004-1012, 1033-1034
 
Jaromír
 
1003-1004
 
Boleslav
Chrabrý - Piastovci
1012-1033, 1034
 
Oldřich
 
1034-1055
I
Břetislav
 
1055-1061
II
Spytihněv
 
1061-1092
II
Vratislav
od 1085 králem
1092
I
Konrád
Brněnský
1092-1100
II
Břetislav
 
1100-1107, 1117-1120
II
Bořivoj
 
1107-1109
 
Svatopluk
Olomoucký
1109-1117, 1120-1125
I
Vladislav
 
1125-1140
I
Soběslav
 
1140-1172
II
Vladislav
od 1158 králem
1172-1173, 1178-1189
 
Bedřich
 
1173-1178
II
Soběslav
 
1189-1191
II
Konrád
Ota
1191-1192
(II)
Václav
 
1192-1193, 1198-1230
I
Přemysl Otakar
od 1203 králem
1193-1997
 
Jindřich
Břetislav
1197
 
Vladislav
Jindřich
 
 
 
 
Čeští králové - Přemyslovci
1230-1253
I
Václav
 
1253-1278
II
Přemysl Otakar
 
1278-1305
II
Václav
 
1305-1306
III
Václav
 
 
 
 
 
Čeští králové - nedynastičtí
1306, 1307-1310
 
Jindřich
Korutanský
 
 
 
 
Čeští králové - Habsburkové
1306-1307
I
Rudolf
Habsburský
 
 
 
 
Čeští králové - Lucemburkové
1310-1346
 
Jan
Lucemburský
1346-1378
I (IV)
Karel
od 1355 císařem SŘŘ
1378-1419
IV
Václav
 
1419-1437
 
Zikmund
Císař SŘŘ
 
 
 
 
Čeští králové - Habsburkové
1437-1439
I (II)
Albrecht
Habsburský
1453-1457
 
Ladislav
Pohrobek
 
 
 
 
Čeští králové - nedynastičtí
1458-1471
 
Jiří
z Poděbrad
1469-1490
 
Matyáš
Korvín
 
Čeští králové - Jagellonci
1471-1516
(II)
Vladislav
Jagellonský
1516-1526
 
Ludvík
Jagellonský
 
Čeští králové - Habsburkové
1526–1564
I
Ferdinand
Císař SŘŘ
1564–1576
I (II)
Maxmilián
Císař SŘŘ
1576–1611
II
Rudolf
Císař SŘŘ
1611–1619
(II)
Matyáš
Císař SŘŘ
1619, 1620-1637
II
Ferdinand
Císař SŘŘ
1619-1620
 
Fridrich
Falcký
1637–1657
III
Ferdinand
Císař SŘŘ
1657–1705
I
Leopold
Císař SŘŘ
1705–1711
I
Josef
Císař SŘŘ
1711–1740
II (VI)
Karel
Císař SŘŘ
1740–1780
 
Marie Terezie
 
1741-1743
(VII)
Karel
Albrecht Bavorský, Císař SŘŘ
 
Čeští králové - Habsbursko-lotrinská dynastie
1780–1790
II
Josef
Císař SŘŘ
1790–1792
II
Leopold
Císař SŘŘ
1792–1835
I
František
Císař SŘŘ
1835–1848
I (V)
Ferdinand
Poslední korunovaný český král
1848–1916
I
František
Josef
1916–1918
III (I)
Karel
 
No comments yet