Filosofer fra moderne tid

Enter an answer into the box
Quiz by profnick
Rate:
Last updated: September 20, 2019
You have not attempted this quiz yet.
First submittedSeptember 22, 2016
Times taken59
Average score31,8%
Report this quizReport
7:00
Enter answer here
0
 / 22 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
Den store muslimske filosofen i middelalderen (ikke moderne tid), var en aristoteliker
Averroes
Den store jødiske filosofen i middelalderen (ikke moderne tid), var en aristoteliker
Maimonides
Den store katolske filosofen i middelalderen (ikke moderne tid), var en aristoteliker
Thomas Aquinas
Britisk filosof kjent for empirisme (kunnskap må være basert på erfaring), også kjent for å ha formulert den vitenskapelige metoden
Francis Bacon
Den store franske filosofen som fremmet rasjonalisme (kunnskap må være basert på logikk) i opposisjon mot britisk empirisme, kjent for å ha sagt cogito ergo sum (jeg tenker, altså er jeg)
René Descartes
Den jødiske filosofen fra 1600-tallet som var rasjonalist og panteist (tro på at gud er ett med naturen og alt som finnes)
Baruch Spinoza
En britisk empirist, også kjent for å være den politiske liberalismens far
John Locke
Den store britiske empiristen på 1700-tallet, var enten deist eller ateist
David Hume
Fransk opplysningstidsfilosof som fremmet ytringsfrihet, var deist
Voltaire
Tysk filosof, kjent for transcendental idealisme (at vi oppfatter ting subjektivt og ikke tingen-i-seg-selv), også kjent for det kategoriske imperativ (sin formulering av en universell pliktetikk/deontologi)
Immanuel Kant
Britisk filosof kjent for sin formulering av lykkemaksimeringsprinsippet i konsekvensetikk (utilitarisme)
Jeremy Bentham
Dansk filosof kjent for eksistensialisme, at individer gir mening til sine egne liv
Søren Kierkegaard
Hint
Answer
Tysk-jødisk materialist og politisk filosof som skrev Det kommunistiske manifestet
Karl Marx
Britisk politisk filosof som støttet liberalisme og kvinners rettigheter på 1800-tallet
John Stuart Mill
Tysk eksistensialist som sa at Gud er død
Friedrich Nietzsche
Britisk filosof kjent for analytisk filosofi, som kun skal komplementere vitenskap
Bertrand Russell
Feministisk filosof som skrev om konstruktivistisk kjønnsforståelse
Simone de Beauvoir
Jødisk filosof og akademiker som skrev om totalitarisme og nazismens ondskap
Hannah Arendt
Den store franske eksistensialisten etter WWII
Jean-Paul Sartre
Fransk filosof kjent for absurdisme, beslektet med eksistensialisme, men at mennesker antakeligvis ikke vil finne mening i livet
Albert Camus
Jødisk eksistensialist kjent for sin etikk knyttet til den Andre
Emmanuel Levinas
Fransk postmoderne (eller post-strukturalistisk) filosof kjent for kritisk analyse av trekk ved det moderne samfunnet
Michel Foucault
Comments
No comments yet