Statistics for Historisk tidslinje

Click here to take the quiz!

General Stats

  • This quiz has been taken 179 times
    (143 since last reset)
  • The average score is 12 of 33

Answer Stats

HintAnswer% Correct
Epoken til de gamle grekerne og romerneAntikken
69%
Stedet der sivilisasjon og de første bystatene oppstodMesopotamia
64%
Det største europeiske riket i antikken, som var republikk og så keiserrikeRomerriket
62%
Hedninger fra nord som terroriserte Europa, og dro på lange reiserVikinger
59%
400-tallet f.v.t. da denne store greske polisen var et direkte demokratiAthen
57%
Epoken etter den forrigeMiddelalderen
57%
1914-1918Første verdenskrig
54%
Perioden på 1700-tallet med nye politiske tanker om frihet og folkestyreOpplysningstiden
52%
Den store lederen av Frankrike 1799-1815Napoleon
51%
Den særlig kulturelle epoken fra 1400-tallet til 1500-talletRenessansen
46%
Den spesielt militaristiske og oligariske polisenSparta
46%
8000 f.v.t., grunnlaget for hele sivilisasjonenJordbruksrevolusjonen
44%
Grunnleggeren av SovjetunionenLenin
42%
Den religiøse revolusjonen da protestantisme oppstod i opposisjon til katolisismeReformasjonen
37%
Ideologien (-ismen) som fremmet grunnleggelse av nye moderne nasjonalstater i Europa på 1800-talletNasjonalismen
35%
1939-1945Andre verdenskrig
33%
De kristne erobringsforsøkene i det hellige landKorstogene
32%
1919-1939Mellomkrigstiden
32%
3300 f.v.t, historien begynte med denne oppfinnelsenSkriftspråk
32%
Hva begynte i 1789?Den franske revolusjonen
31%
Den største sivilisatoriske omveltningen siden jordbruksrevolusjonenDen industrielle revolusjonen
30%
Konflikten mellom USA og Sovjetunionen, ca. 1945-90Den kalde krigen
25%
Den høyreekstreme bevegelsen til Hitler som kom til makten i Tyskland i 1933Nazismen
25%
At vestlige stormakter koloniserte mesteparten av Afrika og AsiaDen nye imperialismen
21%
Den første store kommunistiske revolusjonen, 1917Den russiske revolusjonen
20%
Denne mannen har blitt kalt Europas grunnlegger fordi han ble keiser i Sentral- og Vest-EuropaKarl den store
19%
Opprøret som førte til at USA ble grunnlagtDen amerikanske revolusjonen
17%
Den man kaller prosessen der verdens land blir enda tettere knyttet sammen, fortrinnsvis økonomiskGlobaliseringen
16%
Det store muslimske riket i tidlig middelalderKalifatet
15%
Det som 1930-tallet er kjent for, begynte i 1929Den store depresjonen
14%
Samlebetegnelse for høyreekstreme bevegelser som oppstod etter WWIFascisme
14%
Den store anti-kolonialisten i IndiaGandhi
11%
Hva skjedde 1492?Columbus oppdaget Amerika
6%

Score Distribution

Percentile by Number Answered

Percent of People with Each Score

Your Score History

You have not taken this quiz since the last reset