Statistics for Samfunnsfag - Norges statsstyre

Click here to take the quiz!

General Stats

  • This quiz has been taken 71 times
    (26 since last reset)
  • The average score is 10 of 15

Answer Stats

HintAnswer% Correct
Den utøvende statsmaktenRegjeringen
100%
Den lovgivende statsmaktenStortinget
90%
Antall plasser på Stortinget169 stortingsmandater
80%
Den dømmende statsmaktenHøyesterett (den øverste domstolen)
80%
Partier som samarbeider kalles en...Koalisjon
80%
StatssjefenKongen (Harald V)
80%
Oversikten over statens inntekter og utgifter for ett årStatsbudsjettet
80%
RegjeringsjefenStatsministeren (Erna Solberg)
80%
Laveste styringsnivå av det offentlige (lokalt)Kommunen
70%
Regjeringen er delt inn i 15 slike...Departementer
60%
Midterste nivå (regionalt)Fylkeskommunen
50%
Prinsippet om at Stortingets flertall velger regjeringParlamentarisme
50%
At Stortinget stemmer over å fjerne regjeringenMistillitsforslag
40%
De på Stortinget som ikke har flertall til å gå inn i regjeringOpposisjonen
40%
Øverste nivå (nasjonalt)Staten
30%

Score Distribution

Percentile by Number Answered

Percent of People with Each Score

Your Score History

You have not taken this quiz since the last reset