Hinduisme - Fakta og begreper

Quiz instructions
Quiz by profnick
Rate:
Last updated: August 31, 2019
You have not attempted this quiz yet.
First submittedAugust 31, 2019
Times taken34
Average score45,8%
Report this quizReport
6:00
Enter answer here
0
 / 24 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
De helligste tekstene i hinduismen, som er blant verdens eldste hellige skrifter
Vedaene
Det Absolutte, den kosmiske substansen og prinsippet, eller verdenssjelen
Brahman
Den individuelle sjelen til alt som lever, som blir gjenfødt
Atman
Gjenfødelsenes kretsløp (med reinkarnasjon etter døden)
Samsara
Det at ens handlinger får konsekvenser for ens gjenfødelse
Karma
Den kosmiske plikten man skal følge, også avhengig av kjønn og klasse/kaste
Dharma
Ofringsritualet i hinduismen (særlig frukt)
Puja
Frigjøring fra gjenfødelsenes kretsløp
Moksha
Hengiven dyrking av en guddom for å kunne forenes med denne guddommen etter døden
Bhakti
Guden som flest hinduer dyrker som den største (avbildes som en hersker)
Vishnu
Guden som nest flest hinduer dyrker som den største (avbildes som en vismann, assosieres også med fruktbarhet)
Shiva
I en slags treenighet står Vishnu for opprettholdelse av verden, Shiva for den sykliske ødeleggelsen, mens denne mindre guden står for skapelsen
Brahma
En nedstigning, eller menneskelig inkarnasjon av en guddom
Avatar
Vishnus avatar fra eposet Bhagavad Gita
Krishna
Vishnus avatar fra eposet Ramayana
Rama
Hint
Answer
Vishnus kone, gudinnen av velstand
Lakshmi
Brahmas kone, gudinnen av kunnskap
Saraswati
Shivas kone, gudinnen av fruktbarhet (en av de viktigste gudinnene)
Parvati
Den populære krigerske versjonen av Shivas kone
Durga
Den mest skremmende krigerske versjonen av Shivas kone
Kali
Den kjente guden for godt hell med et elefanthode, også sønnen til Shiva
Ganesha
Retningen innen hinduismen som dyrker Vishnu
Vaishnavisme
Retningen innen hinduismen som dyrker Shiva
Shaivisme
Retningen innen hinduismen som dyrker gudinnen
Shaktisme
Comments
No comments yet