thumbnail

Danmarks statsministre

Siden Enevældens afslutning og Grundlovens indførsel 1848-1849 har Danmark haft en statsminister. Efter Systemskiftet i 1901 blev statsministeren den danske regeringschef. Kan du alle statsministrene?
Posten hed tidligere "premierminister" (1848-1855) og "konseilspræsident" (1855-1918).
Prøv også denne quiz om kongerækken.
Quiz by BobIsACoprophage
Rate:
Last updated: February 24, 2021
You have not attempted this quiz yet.
First submittedOctober 5, 2020
Times taken86
Average score42,9%
Report this quizReport
5:00
Enter answer here
0
 / 42 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Statsminister
Årstal
Parti
Adam Wilhelm
Moltke
1848 - 1852
Højre
Christian
Albrecht Bluhme
1852 - 1853
(første gang)
Højre
Anders Sandøe
Ørsted
1853 - 1854
Løsgænger
Peter Georg Bang
1854 - 1856
Løsgænger
Carl Christopher
Georg Andræ
1856 - 1857
Løsgænger
Carl Christian Hall
1857 - 1859
(første gang)
National-
liberale
Carl Eduard Rotwitt
1859 - 1860
Bonde-
vennerne
Carl Christian Hall
1860 - 1863
(anden gang)
National-
liberale
Ditlev Gothard
Monrad
1863 - 1864
National-
liberale
Christian
Albrecht Bluhme
1864 - 1865
(anden gang)
Højre
Christian Emil Frijs
1865 - 1870
Nationale
Godsejere
Ludvig Holstein-
Holsteinborg
1870 - 1874
Mellempartiet
Christen Andreas
Fonnesbech
1874 - 1875
Nationale
Godsejere
Jacob Brønnum
Scavenius Estrup
1875 - 1894
Nationale
Godsejere/
Højre
Tage Reedtz-Thott
1894 - 1897
Højre
Hugo Egmont
Hørring
1897 - 1900
Højre
Hannibal Sehested
1900 - 1901
Højre
Johan Henrik
Deuntzer
1901 - 1905
Venstre
Jens Christian
Christensen
1905 - 1908
Venstre
Niels Neergaard
1908 - 1909
(første gang)
Venstre
Ludvig Holstein-
Ledreborg
1909
Venstre
Carl Theodor Zahle
1909 - 1910
(første gang)
Radikale
Venstre
Klaus Berntsen
1910 - 1913
Venstre
Carl Theodor Zahle
1913 - 1920
(anden gang)
Radikale
Venstre
Otto Liebe
1920
Løsgænger
Michael
Petersen Friis
1920
Løsgænger
Statsminister
Årstal
Parti
Niels Neergaard
1920 - 1924
(anden gang)
Venstre
Thorvald Stauning
1924 - 1926
(første gang)
Social-
demokratiet
Thomas
Madsen-Mygdal
1926 - 1929
Venstre
Thorvald Stauning
1929 - 1942
(anden gang)
Social-
demokratiet
Vilhelm Buhl
1942 (første gang)
Social-
demokratiet
Erik Scavenius
1942 - 1945
Løsgænger
Vilhelm Buhl
1945 (anden gang)
Social-
demokratiet
Knud Kristensen
1945 - 1947
Venstre
Hans Hedtoft Hansen
1947 - 1950
(første gang)
Social-
demokratiet
Erik Eriksen
1950 - 1953
Venstre
Hans Hedtoft Hansen
1953 - 1955
(anden gang)
Social-
demokratiet
Hans Christian
Hansen
1955 - 1960
Social-
demokratiet
Viggo Kampmann
1960 - 1962
Social-
demokratiet
Jens Otto Krag
1962 - 1968
(første gang)
Social-
demokratiet
Hilmar Baunsgaard
1968 - 1971
Radikale
Venstre
Jens Otto Krag
1971 - 1972
(anden gang)
Social-
demokratiet
Anker Jørgensen
1972 - 1973
(første gang)
Social-
demokratiet
Poul Hartling
1973 - 1975
Venstre
Anker Jørgensen
1975 - 1982
(anden gang)
Social-
demokratiet
Poul Schlüter
1982 - 1993
Konservative
Folkeparti
Poul Nyrup
Rasmussen
1993 - 2001
Social-
demokratiet
Anders Fogh
Rasmussen
2001 - 2009
Venstre
Lars Løkke
Rasmussen
2009 - 2011
(første gang)
Venstre
Helle Thorning-
Schmidt
2011 - 2015
Social-
demokratiet
Lars Løkke
Rasmussen
2015 - 2019
(anden gang)
Venstre
Mette Frederiksen
2019 - nu
Social-
demokratiet
Comments
No comments yet