Poetisk realisme og realisme

Quiz instructions
Quiz by amkvinlaug
Rate:
Last updated: September 10, 2019
First submittedSeptember 9, 2019
Times taken4
Report this quizReport
10:00
Skriv svaret ditt her
0
 / 25 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Hint
Answer
Realismen var ikke bare en litterær tidsepoke, det var også en
Litterær teknikk
Hva slags synsvinkel hadde man gjerne i realismen?
Autoral allvitende synsvinkel
Hva slags fortellemåte hadde man mye av i realismen?
Scenisk fremstilling
Et viktig trekk når man skulle fortelle noe realistisk, var mange
Detaljer
Forfatteren av Amtmannens Døtre
Camilla Collett
Ibsen mente at "kvinnesak" var det samme som...
Menneskesak
Forfatteren av Gengangere
Henrik Ibsen
Hva kalles skrivemåten Ibsen brukte når han så tilbake i tid, før stykkets handling
Retrospeksjon
Dansk litteraturkritiker som fikk æren for at den realistiske litteraturen kom til Norge i 1871
Georg Brandes
Hvordan ser vi at Amtmannens døtre har noen spor av realismen når det gjelder motiv og tema
Mer sosialt opptatt
Hva var det med Kielland kritiserte med datidens kirke
Dobbeltmoral
Realistisk diktning var et brudd med
Romantikken
I skuespillet Et dukkehjem representerer Nora kvinnen, og løfter frem to sentrale verdier
Frihet og individualisme
Forfatteren av Gift
Alexander Kielland
Hvilke to ideer er det Nora går imot da hun forlater Torvald?
Konvensjoner og plikt
Forfatterne skulle i den realistiske diktningen kritisere problematiske forhold i
Samfunnet
Hvem er sannhetens og frihetens farligste fiende, ifølge Dr. Stockmann
Den kompakte majoritet
For å få frem et problem, var karakterene ofte sterke
Kontraster
Ibsens måte å skrive skuespill i realismen kalles gjerne for
Titteskapsteater
Hvilke tre enheter var det i skuespillene til Ibsen
Tidens, stedets og handlingens
Hvilken sjanger er det Amtmannens døtre låner fra som gjør at vi ser spor av romantikken?
Dagbok
Forfatteren av Et dukkehjem
Henrik Ibsen
Hva mente forfatterne i realismen var problemet med det borgerlige samfunnet
Konvensjonell tankegang
Hva slags skrivemåte brukte man gjerne ved personkarakteristikken i realismen
Indirekte personskildring
Personene i realismen var ofte
Typete
No comments yet