Statistics for Famous Chinese People by Picture

Click here to take the quiz!

General Stats

  • This quiz has been taken 63 times
  • The average score is 7 of 20

Answer Stats

Answer% Correct
Mao Ze Dong
79%
Jackie Chan
75%
Confucius
74%
Yao Ming
74%
Chiang Kai Shek
68%
Deng Xiao Ping
66%
Jet Li
58%
Lao Zi
58%
Hu Jin Tao
30%
Fan Bing Bing
28%
Kangxi
23%
Liu Xiang
23%
Lei Feng
21%
Ma Long
21%
Joshua Wong
13%
Hongwu
9%
Chen Kai Ge
6%
Sun Yat Sun
6%
Joker Xue
4%
Liu Xiao Bo
0%

Score Distribution

Percentile by Number Answered

Percent of People with Each Score

Your Score History

You have not taken this quiz