Quizzes by Aeez

A list of all the JetPunk quizzes released by user Aeez
Summary
# of Quizzes 4
Times taken 14,051
Quizmaker Rank # 538
Taken Updated Quiz
13,487 2019-05-03 Który kraj jest większy?
552 2019-05-05 Który kraj większy? #2
65 2020-01-15 Które państwo ma większą liczbę ludności?
42 2020-01-22 Państwa z najdłuższą siecią dróg ekspresowych i autostrad