Het oude Onze Vader

Geef alle woorden van het onze vader.
Uit de katholieke bijbel
Dit is de versie van vóór 27 november 2016
Quiz by Stef2
Rate:
Last updated: June 27, 2019
First submittedJune 26, 2019
Times taken11
Report this quizReport
4:00
Enter words here:
0
 / 69 guessed
The quiz is paused. You have remaining.
Scoring
You scored / = %
This beats or equals % of test takers also scored 100%
The average score is
Your high score is
Your fastest time is
Keep scrolling down for answers and more stats ...
Woorden
Onze
Vader
die
in
de
hemelen
zijt.
Geheiligd
zij
Uw
naam.
Woorden
Uw
rijk
kome,
Uw
wil
geschiede
op
aarde
als
in
de
hemel.
Woorden
Geef
ons
heden
ons
dagelijks
brood
en
vergeef
ons
onze
schulden,
Woorden
gelijk
ook
wij
vergeven
aan
onze
schuldenaren
Woorden
en
leid
ons
niet
in
bekoring
maar
verlos
ons
van
het
kwade.
Woorden
Want
van
U
is
het
koninkrijk
en
de
kracht
en
de
heerlijkheid
tot
in
eeuwigheid
Woorden
Amen
No comments yet