Statistics for 2014 FIFA World Cup Japanese Members

Click here to take the quiz!

General Stats

  • This quiz has been taken 77 times
  • The average score is 12 of 23

Answer Stats

HintAnswer% Correct
FW 4Keisuke Honda
93%
FW 10Shinji Kagawa
93%
MF 7Yasuhito Endo
69%
DF 5Yuto Nagatomo
69%
GK 1Eiji Kawashima
67%
FW 9Shinji Okazaki
67%
MF 17Makoto Hasebe
64%
DF 22Maya Yoshida
60%
DF 2Atsuto Uchida
56%
DF 3Gotoku Sakai
53%
DF 21Hiroki Sakai
53%
FW 18Yuya Osako
51%
DF 15Yasuyuki Konno
49%
MF 16Hotaru Yamaguchi
47%
GK 23Shuichiro Gonda
47%
GK 12Shusaku Nishikawa
47%
FW 13Yoshito Okubo
44%
FW 8Hiroshi Kiyotake
40%
FW 11Yoichiro Kakitani
40%
FW 20Manabu Saito
36%
DF 6Masato Morishige
33%
DF 19Masahiko Inoha
31%
MF 14Toshihiro Aoyama
29%

Score Distribution

Percentile by Number Answered

Percent of People with Each Score

Your Score History

You have not taken this quiz